British Councils arbete att tillgängliggöra konst och kultur för publik och konstnärer med olika funktionsvariationer.