Workshop: Danspedagogik som inkluderar personer med synnedsättning