Som ombud hjälper du oss att sprida intresset för dans bland arbetskollegor, släktingar, grannar och vänner. Genom ditt engagemang kan vi få fler att upptäcka dansen!


Din uppgift blir att aktivt informera om våra dansföreställningar och göra Dansens Hus tillgängligt för fler. För att kvarstå som ombud behöver du förmedla minst 15 biljetter under en säsong.

Dessa förmåner får du av oss:

  • 25 % på våra föreställningar. (med några få undantag).
  • En personlig fribiljett till säsongens gästspel (med några få undantag).
  • Inbjudan till ombudsträff.
  • Tillgång till våra biljetter innan de släpps för allmänheten,
  • Möjlighet att kunna reservera.
  • Två fribiljetter till publika genrep.
  • Nyhetsbrev med löpande information.
  • Inbjudan till olika publikaktiviteter (kommer löpande under säsong)
  • Möjlighet att få affischer, flyers, foldrar och annat material för de gästspel som har.