”Blue Java” av Sindri Runudde och Tanja Andersson/ Periferi Produktion

Blue Java av och med Sindri Runudde och Tanja Andersson är en duett som breder ut sig på en 2 X 3 meter stor plattform. Det är sex stycken kontaktmikrofoner monterade under glaset, som panorerar ljudet som sker på golvet. Här upphävs den traditionella sinneshierarkin och det visuella behöver inte längre vara avgörande. Två kroppar möts i utforskandet av taktilitet och hörande.

Förutom ett dansverk är detta också ett metodutvecklingsprojekt och en förlängning av det interaktiva konstverket Blå Kongo där besökare kan uppleva både sig själva och sin omgivning. När det visuella inte längre dominerar, hur upplever vi och tar till oss dans?

Koreografisk handledning: Anna Pehrsson

”Blue Java” by Sindri Runudde & Tanja Andersson/ Periferi Produktion

Blue Java is a dance piece but also a project for development of methods. And an extension of the interactive exhibition “Blue Kongo”. In a world where sight no longer defines our kinetic experience, two bodies meet through an investigation of hearing and tactility. Blue Java, by and with Sindri Runudde and Tanja Andersson, is a duet that expands across a 2 by 3 metre microphoned platform.

The newly founded duo Periferi Produktion consists of Andersson and Runudde, their physical departure point is somatic practices and a reclaiming of dance from peripheral perspectives, norm creatively.

Choreographic Supervisor: Anna Pehrsson

Mer information

Jag förstår

ad