Bild ur "(im)perfekta koreografier" av c.off

10:00-10:50 på Dansens Hus Stora scen

Föreställning:
(im)perfekta koreografier av c.off

(im)perfekta koreografier är en föreställning där olika, särskilda röster dansar ett flerstämmigt samtal.

Plötsliga kast och förlängd väntan styr detta danssamtal som tillåter varje enskild rörelse att begrunda sin avvikande mening. Särskilda tillsammans, med vackert allvar och med smittande humor växer flera rumsligheter fram, verkliga och uppdiktade. Inkännande och på avstånd berättas ett mellanmänskligt narrativ som spränger språkets gränser.

Välkommen till en helt perfekt (im)perfekt koreografi!

Föreställningen är ett av flera utfall av ett konst- och forskningsprojekt med samma titel, som i enlighet med crip-teori utmanar normativa föreställningar om förmågor, kroppar, rörelser och språk. Projektet erkänner och tillvaratar så kallade intellektuella och kognitiva ”funktionsnedsättningar” som specifika och högt utvecklade förmågor. Vidare tar projektet, så som denna föreställning, avstånd från ”integrerad dans” genom att förespråka och verkställa jämlikhet bortom normens likhetskrav. På scenen och i arbetet bejakas det avvikande sinnessensibla som konstitutiv i konstens tillblivelse, likaså i en social gemenskap utan hierarkier.

Av och med Cristina Caprioli, Anja Arnquist, Philip Berlin, Carin Elander, Pavle Heidler, Madeleine Lindh och David Pervaz. Specialskriven musik av Yoann Durant.

Om projektet
Projektet ägs av c.off och bedrivs i samproduktion med ccap och i samarbete med den dagliga verksamheten VIDA. Det ingår även i projektet KROPPSFUNKTION med stöd från Arvsfonden. För mer information se www.kroppsfunktion.com och www.coff.se