Residens

Adam Seid Tahir med verket ”artifact”.

I detta verk djupdyker Adam Seid Tahir in i fiktiva artefakter från queer afronordisk folklore, och utforskar vad som definierar hem och identitet och vad det skapar för anor, myter och artefakter. I sitt arbete är Seid Tahir intresserad av att utforska hur arkeologiska fragment kan skapa dramaturgi. Under residenset vill Seid Tahir experimentera rumsligt med ljud, ljus och scenografi för att skapa rummet där föreställningen kommer att äga rum.

Anna Öberg med verket ”Landscapes”.

I Landscapes hämtar koreografen Anna Öberg inspiration från pardans som fenomen och puls som medium för att utforska av hur likheter och olikheter kan traderas mellan de två dansare Viktor Fröjd (SV/house) och Jon Bugge Mariussen (NO/folkdans) i möte med ljuddesignern Elize Arvefjord för att därigenom forma nya och flyktiga landskap av hantverk och erfarenheter. Under residenset på Dansens Hus vill Öberg jobba med den tekniska slutfasen av Landscapes. Det vill säga att i full skala slutföra och repetera verket med ljud, ljus och scenografi i fokus.

Sophie Augot med verket ”Kiddo”.

Projektet kretsar kring hur dagens informationsflöden överbelastar våra kroppar och lätt leder till sinnlig överstimulering och passivitet. Som grundtematik i verket vill Augot undersöka förhållandet mellan fysisk isolation och psykologisk eskapism. Målet är att med kroppen som utgångspunkt hitta sätt att förstå hur våra nervsystem och rörelsemönster påverkas i en sådan växelverkan. I det koreografiska arbetet och på residenset på Dansens Hus med Kiddo vill Augot på ett tidigt stadium i processen, integrera verkets olika dramaturgiska parametrar så som ljud, ljus och scenografi.