Kungliga Svenska Balettskolan & Balettakademien Kungliga Svenska Balettskolan & Balettakademien


Biljetter & info

Stora scen


Traditionally, two early-summer evenings are earmarked for future dance stars, at which students of the Royal Swedish Ballet School and the Balettakademien come together.

During the evening, you will see dance created by Swedish and international contemporary choreographers.

  • ”Varför dansar du? är för mig en lika konstig fråga som Varför andas du?Vad betyder dans för dig? Lika mycket som mina lungor.”

    Adam dansstuderande

  • ”Dans är det som jag kämpar och sliter mest för här i livet...Dans är också det som ger mig mest glädje.”

    Elin dansstuderande