Sarkissova 1

Under 2020 kommer två workshops att arrangeras, den första i Polverigi / Anghiari i Italien 14-24 april och den andra i Tilburg/Nederländerna i början av oktober. Samtidigt sker det konstnärliga arbetet löpande genom föreläsningar, workshops, utbyte mellan deltagarna, expertgrupp och de lokala organisatörerna.

Vi ser fram emot ett givande konstnärligt utbyte och ett spännande samarbete!


MICRO AND MACRO DRAMATURGIES IN DANCE

Vill du delta i ett program för att utveckla dina kunskaper i dansdramaturgi? Micro and Macro Dramaturgies in Dance (MMDD) är ett konstnärligt utvecklingsprogram för att stödja och främja det dansdramaturgiska arbetet i Sverige och Europa. Sök senast 21 oktober kl 23.55.

Det 1-åriga projektet leds av Dansens Hus Stockholm (SE), Tanec Praha (CZ), Anghiari Dance Hub/Marche Teatro (IT), Dans Brabant (NL) och Dance House Lemesos (CY). Programmet stöds av Creative Europe.

FÖR VEM?

Projektet riktar sig till koreografer som vill utveckla sina kunskaper inom dramaturgi och dramaturger som vill fördjupa sina kunskaper i dramaturgi för dans. Du kan söka som enskild dramaturg eller koreograf eller som ett par bestående av en dramaturg och en koreograf.

VI LETAR EFTER:

Koreografer som är i början av sin karriär men som redan har gjort några egna verk. Vi prioriterar koreografer som planerar genomföra ett konstnärligt projekt 2020 och som vill arbeta med det under MMDD för att prova nya idéer och kunskaper.

Dansdramaturger som vill vidareutveckla sina kunskaper och metoder i samarbete med en koreograf i en kreativ process. Eller dramaturger som har viss erfarenhet av att arbeta inom dansfältet eller scenkonstfältet och som önskar att stärka sina kunskaper inom just dansdramaturgi. Eller personer som ännu inte skulle kalla sig dansdramaturg men som önskar utveckla sina kunskaper inom området.

MÅLET MED PROGRAMMET?

  • Stärka och fördjupa det dramaturgiska arbetet inom dans.
  • Skapa broar mellan micro- och macrodramaturgi
  • Undersöka dramaturgi som en gränsöverskridande praktik mellan olika konstformer och artikulera dess värdeskapande egenskaper och kvalitéer.
  • Öka medvetenheten om den viktiga roll den dramaturgiska praktiken har inom dansfältet.
  • Stärka det dansdramaturgiska communityt i Sverige och internationellt.

VAD ERBJUDER VI?

  • Verktyg och metoder i dansdramaturgi. Genom konstnärligt arbete, föreläsningar, workshops, utbyte mellan deltagarna, expertgrupp och de lokala organisatörerna.
  • Ett undersökande och reflekterande arbete som utgår från ett specifik lokalt samhällen och dess kontext: Arbetet inkluderar fältarbete, föreläsningar, research och andra evenemang i och med det lokala samhället.

Under året kommer två workshops att arrangeras. Den första arrangeras i Polverigi / Anghiari i Italien 14-24 april 2020 och den andra i Tilburg/Nederländerna i början av oktober 2020.

Projektet bekostar resa, logi och mat i samband med workshoparna samt gage.

VILLKOR FÖR DELTAGANDE:

Alla deltagare binder sig vid att delta i MMDD- workshopen i Polverigi / Anghiari i Italien 14-24 april 2020 och Tilburg/Nederländerna i början av oktober 2020 samt i ett avslutande evenemang av projektet i Prag i mitten av september 2021.

Kunskaper i engelska krävs.

För en mera djupgående information se bilaga: (bilaga engelska projektbeskrivningen)

HUR ANSÖKER DU?

Både koreografer och dramaturger kan ansökan projektet. Du kan välja att ansöka själv eller i ett par (en koreograf och en dramaturg).

Ansökan görs via formulär som du når via länken nedan. Ansökan skall vara på engelska.

Vi önskar att du svarar på frågorna: Varför vill du delta i EU- projektet MMDD? Vad kan du bidra med i programmet? Vad tror du MMDD kan ge dig?

Bifoga CV och projektbeskrivning av ett konstnärligt projekt som du planerar genomför 2020 (på engelska). Skicka även länkar till minst 1-2 arbetsprov, dokumentation av tidigare konstnärliga projekt eller annat publicerat material.

DÅ DETTA ÄR ETT EU PROJEKT BEHÖVER
HELA ANSÖKAN VARA PÅ ENGELSKA! 

ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD!

Har du några frågor går det bra att maila till Andrea Redmer <[email protected]>