Performanceduons intresse för kuben som ett performativt verktyg utvecklas i samverkan med kompletterande forskningslinjer. Dessa linjer tar itu med strukturens inneboende paradox: den konkreta materialiteten hos kubens skelettkonstruktion står i relation till hur rörelse utvecklas, och till den immateriella tomhet, som genom ett ljudmedium antyder en verklighet bestående av ett inre och ett yttre rum. 

Om Quarto

QUARTO är en konstnärsduo som grundades 2003 av Anna Mesquita och Leandro Zappala, de bor och arbetar mittemellan två mycket skilda kulturer – Brasilien och Sverige. QUARTO ägnar sig åt en långvarig forskning tillsammans med konstnärer och forskare inom interdisciplinär konst, som involverar både teori och praktik. Engagerade i filosofiska frågor om maktrelationer och kroppens gränser, försöker de skapa tankar och subjektivitet genom en radikal, visuell och fysisk upplevelse.  QUARTO turnerar nationellt och internationellt och har visat verk i över 15 länder. 2018 erhöll de Birgit-Cullberg stipendiet.