26-27 feb 2020 (Lilla scenen)

Anna Pehrsson (SWE) Late Night: Crisp. Come Now
we Falling

Ett solo som utforskar kroppen som en instabil struktur. Om att böja och sprida ut sig – för att återigen börja om på nytt.Vi känner inte längre igen världen.

Vi vet att någonting måste förändras.

Beröring och kroppslighet blir ett tecken för vår tid.

Med en säregen närvaro och intensiv fysikalitet utforskar Anna Pehrsson ett specifikt rörelsespråk och dess förmåga att fri- och levandegöra ett distinkt annorlunda förhållande till den dansande kroppen.

Crisp. Come Now we Falling förflyttar idén om “balans” och “balanserad” till en instabil, tvetydig kropp i multipla riktningar. I samklang med små men betydande förändringar tippar och flyter denna kropp som vågor bryter, överlappar och går samman. HON byggs upp igen, som en kokpunkt, varken här eller där.

”Crisp. Come Now we Falling” blir en kroppslig aktivering av vad det innebär att vara mellan positioner – statslös, mellan kön, döende… och sätter en vit kropp, med alla dess privilegier, i gungning till den grad det är möjligt i de institutioner de passerar. Den dansande kroppen slutar “upprätthålla” och söker sig istället mot brytpunkter för sin existens.

Kostymen görs av etablerade modedesigners Linda Nurk med odlingar av självväxande organiska textilier. Linda har tidigare arbetat för de franska haute couture-husen Chanel och Givenchy. Under feb 15-mars 31 ställer Linda tillsammans med 13 andra designers ut på Sven-Harrys konstmuseum under formatet “Art in Fashion”.