26-27 feb 2020 (Lilla scenen)

Anna Pehrsson (SWE) Late Night: Crisp. Come Now
we Falling

Ett solo som utforskar kroppen som en instabil struktur. Om att böja och sprida ut sig – för att återigen börja om på nytt.


Biljetter & info

Föreställningslängd: ca 55 min

Biljettpris: Från 100 - 200 SEK
27/1 - 2020 är sista datumen för 40% RÖRELSEN


Vi känner inte längre igen världen.

Vi vet att någonting måste förändras.

Beröring och kroppslighet blir ett tecken för vår tid.

Med en säregen närvaro och intensiv fysikalitet utforskar Anna Pehrsson ett specifikt rörelsespråk och dess förmåga att fri- och levandegöra ett distinkt annorlunda förhållande till den dansande kroppen.

Crisp. Come Now we Falling förflyttar idén om “balans” och “balanserad” till en instabil, tvetydig kropp i multipla riktningar. I samklang med små men betydande förändringar tippar och flyter denna kropp som vågor bryter, överlappar och går samman. HON byggs upp igen, som en kokpunkt, varken här eller där.

”Crisp. Come Now we Falling” blir en kroppslig aktivering av vad det innebär att vara mellan positioner – statslös, mellan kön, döende… och sätter en vit kropp, med alla dess privilegier, i gungning till den grad det är möjligt i de institutioner de passerar. Den dansande kroppen slutar “upprätthålla” och söker sig istället mot brytpunkter för sin existens.

Kostymen görs av etablerade modedesigners Linda Nurk med odlingar av självväxande organiska textilier. Linda har tidigare arbetat för de franska haute couture-husen Chanel och Givenchy. Under perioden 15 feb- 31 mars kan du se mer av Lindas kostymer på Sven-Harrys konstmuseum där Linda,  tillsammans med 13 andra designers, ställer ut under titeln “Art in Fashion”.

Utställning av fotografen Thomas Zamolo  26-27 februari

Som svar på Anna Pehrssons solo avviker Thomas från användningen av fotograferingstekniken ICM (Intentional Camera Movement).
Detta tillåter Thomas att gå in i idén om instabilitet – de små fallande förskjutningarna och obalansen – genom att bilderna fångar spår och spöken från Pehrssons rörelse i tiden. De flerskiktade fotografierna betonar den webbliknande relationen mellan kroppsrörelse och rum i hennes dansövning. 

PREMIÄR KVÄLLEN DJ´AR JAC CARLSSON

Jac Carlsson, klubbarrangör, DJ, dansare och konstnär är grundare av Sky City och Balearic Corner. Två sammanvävda koncept som utforskar klubben som kultur och mötesplats för kroppar, erfarenheter och tankar. Jacs bakgrund är som dansare för bl.a. Cullberg, GöteborgsOperans Danskompani och frilans runt om i världen.