20-21 feb 2020 (Lilla scenen)

ELLARD / LECH (SWE) Late Night: Funeral

Funeral är en avskedsceremoni och
en sorgedans för allt som upphör, förändras och försvinner.Funeral tar sin utgångspunkt i förlustens riter.

Vad de betyder, gör med oss och vilken plats de har i en avritualiserad och döende civilisation.

Vad går förlorat utan dessa ritualer? Med döden som konstant – hur existerar och förändras sorgens känslor och uttryck?

I verket utforskar Ellard/Lech den sörjande kroppen, dödens musik och att kollektivt öva sig på att dö.