20-21 feb 2020 (Lilla scenen)

ELLARD / LECH (SWE) Late Night: Funeral

Funeral är en avskedsceremoni och
en sorgedans för allt som upphör, förändras och försvinner.


Biljetter & info

Föreställningslängd: 70min

Biljettpris: Från 100 - 200 SEK
21/1 - 2020 är sista datumen för 40% RÖRELSEN


Funeral tar sin utgångspunkt i förlustens riter.

Vad de betyder, gör med oss och vilken plats de har i en avritualiserad och döende civilisation.

Vad går förlorat utan dessa ritualer? Med döden som konstant – hur existerar och förändras sorgens känslor och uttryck?

I verket utforskar Ellard/Lech den sörjande kroppen, dödens musik och att kollektivt öva sig på att dö.


FÖRELÄSNING MED Barbara Raes

Inför ELLARD / LECH : FUNERAL ges en föreläsning med Barbara Raes (BE), begravningsförrättare med inriktning på alternativa förlust-ritualer.

Datum: 4 feb kl 19.00 i Dansklotet, Wallingatan 19
Fri entré

Barbara Raes var tidigare verksam som konstnärlig chef vid BUDA och Vooruit Arts Center tills hon valde att gå i en ny riktning 2014. Hon utbildade sig till begravnings officiant och grundade 2016 Beyond The Spoken, ett forum för ouppmärksammade förluster. I Beyond The Spoken skapar hon tillsammans med andra konstnärer nya avskedsritualer och hjälper människor att få tid att bearbeta övergångsstunder i sina liv. Hennes gamla kärlek till konst är dock aldrig långt borta och den har också fått en plats inom hennes praktik.

Vårt samhälle har avritualiserats under de senaste decennierna. Detta blir tydligt vid förluster, sorg och död. Vissa skulle säga att vi inte tillåts tid att sörja och att vi saknar verktyg för att kontextualisera sorg. Kan det vara så att många människor kraschar just på grund av obearbetade, okända ”små begravningar” i livet?

Under denna föreläsning berättar Barbara Raes om ett stort personligt ögonblick, och hur detta blev drivkraften för att utveckla en ny plats mellan konst, vård och ritualer.

Samarr: Ellard/Lech och Dansens Hus, med stöd av Konstnärsnämnden.