20-21 feb 2020 (Lilla scenen)

ELLARD / LECH (SWE) Late Night: Funeral

The Funeral är en avskedsceremoni och en sorgedans för allt som upphör, förändras och försvinner. En dödsmässa för både de ännu levande och allt som är dött.Funeral tar sin utgångspunkt i förlustens riter. Vad de berättar, betyder, gör med oss och vilken plats de har i vår avritualiserade samtid. I verket undersöker Ellard/Lech frågor som rör sorg, förlust och avsked. Åldrandet, tiden, förändring och förgänglighet. Förlusten av nära och kära, den egna döden och civilisationens undergång. I Funeral arbetar de med den sörjande kroppen, dödens musik och att kollektivt öva sig på att dö.