2001 & 2002

Virpi Pahkinen (SWE) Suite 303

Kroppsmagi


Biljetter & info


Hon dansar med ljuset – eller är det ljuset som dansar med henne? Man kan inte veta säkert, för Virpi Pahkinen tycks i sina säregna solon ibland låna sin kropp åt krafter som vi av en ynnest får erfara genom henne. I hennes distinkta uppenbarelse förenas dansens ursprung och solistens kunnande, som för varje gång tycks utvecklas.
Hon kan samla kraft på en punkt för att sedan i en attack förflytta sig till nästa. Hon kan göra sig transparent eller sinnlig, leka tittut med kostymen och skapa meditativ koncentration. Anna Ångström, SvD