Kulturdepartementet Pressträff

Dansens Hus välkomnar regeringens beslut som presenterades idag fredag att fördela sammanlagt 319 miljoner kronor till statligt finansierade kulturinstitutioner.

 

Den redan trängda kulturekonomin behöver tryggas genom fler åtgärder. Tidigare i april har regeringen beslutat om ett tillskott på 500 miljoner kronor, som ska komma bl a enskilda kulturskapare, konstnärer och övrig kulturverksamhet inom det fria fältet till del. Nu balanseras det förslaget med ett välbehövligt tillskott till nationalscenerna och övriga nationella institutioner.

– Vi lever och verkar alla i ett ekosystem där vi är beroende av varandra. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna öppna våra salonger igen. Men då måste det finnas scener och konstnärer som överlevt krisen och kan verka. Annars har vi inget att visa vår publik. Ökade resurser till kulturen är helt avgörande. Det här var två steg i rätt riktning, säger Challa Gustavsson, tf teaterchef på Dansens Hus.


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Krisstöd till flera statligt finansierade kulturinstitutioner

Dansens_hus_fasad1