Elverket Pressportratt Ny

I samband med detta inledde Dansens Hus och Dramaten ett femårigt samarbetsprojekt kring scenen. Elverket blir ett nytt kulturcentrum med målet att erbjuda publiken både svenska och internationella dans- och teaterproduktioner. Samarbetet ger Dansens Hus möjlighet att utveckla och utöka den samtida dansscenen, och det ger Dramaten möjlighet att ha kvar Elverket som spelplats. Dansens Hus har också fått ett etableringsstöd från Stockholms stad som initialt tillför resurser för att ge utrymme för långsiktiga satsningar på det fria kulturlivet och dess aktörer.

– När Dansens Hus nu expanderar och får tillgång till tre scenrum kommer vi att kunna skapa nya samarbeten och utöka vårt arbete med att stötta det fria fältet på ett helt nytt sätt. Med Elverket har den samtida dansen och Stockholm fått den mellanstora scen som vi länge haft på önskelistan. Detta ger oss en större flexibilitet när vi bjuder in både internationella och Sverigebaserade koreografer och kompanier, säger Johannes Öhman, teaterchef på Dansens Hus.

För Stockholms stad har en ambition varit att hitta en aktör som kan axla ansvaret och vara en motor för utvecklingen av den samtida dansen i Stockholm och Sverige och ge den en större publik plats. – Jag är oerhört glad att staden bidrar till att Dansens Hus kan etablera en ny scen för dans på Elverket. Nu bevarar vi en etablerad scen i Stockholm och stärker infrastrukturen för det fria kulturlivet. Dans- och koreografifältet har vuxit och utvecklats i Stockholm, men vi har länge haft en brist på anpassade scener. Satsningen har stor betydelse för Stockholm som kulturstad och som nationellt nav för danskonsten, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd Stockholms stad.

Egentligen var det meningen att Dramaten av kostnadsskäl skulle lämna Elverket den 30 juni i år och lokalens framtid var då oviss. Men det nya samarbetet mellan Dansens Hus och Dramaten betyder att Elverket kan leva vidare och bli ett nav för dansfältet, en plats för nyskapande scenkonst, och en arena där båda konstformerna och publiken kan möta, skapa och uppleva genreöverskridande föreställningar. Dessutom öppnas möjligheten att titta på samarbeten mellan de två institutionerna i form av till exempel samproduktioner eller konstnärliga format för samarbeten. – Jag tror på ett ännu starkare behov av samarbeten i tiden vi lever i, inte minst med tanke på vad vi kanske möter efter pandemin. Samarbetet kommer innebära en ömsesidig vitalisering och vara framåtblickande för konstformerna både nationellt och internationellt, säger Mattias Andersson, konstnärlig ledare och teaterchef på Dramaten. Redan i höst 2021 börjar Dansens Hus sin programläggning på Elverket. Under kommande två år läggs sedan programmet av Dansens Hus med undantag av att Dramaten under sommaren 2022 huserar på scenen under tre månader. Från 2024 slår samarbetet mellan de två institutionerna ut mer fullskaligt i ett gemensamt grepp och tydligare linje kring gemensamma konstnärliga projekt.

– Vår målsättning med samarbetet är att locka den dansintresserade publiken till teatern och den teaterintresserade publiken till samtida dans. Samt att erbjuda en plattform för kreatörer som vill arbeta djärvt och framåtblickande i gränslandet mellan de båda konstarterna, säger Johannes Öhman och Mattias Andersson.

Pressklipp

Dansens Hus flyttar in i Elverket, SvD

Dramaten blir kvar på Elverket, Dansens Hus flyttar in, SVT

Elverket blir ny plats för innovativ scenkonst, DN

Elverkets historia

Huset byggdes 1923–1927 till Östermalmsstationens elverk, ritad av Gustaf de Frumeries.Salongen kan ta emot upp till 360 besökare.Salongsytan är 460 kvadratmeter med en takhöjd på 14 meter1993 beslutade Stockholm stad att lokalen skulle byggas om för kulturellt ändamål.Redan 1994 satte regissören Thorsten Flinck upp ungdomsprojektet Ta stryk i samarbete med Dramaten och Fryshuset i lokalen.1997 invigdes Elverket som en Dramatenscen med den omtalade musikalen The Black Rider,  i regi av Richard Günther.

2002-2009 var regissören Stefan Larsson Elverkets konstnärlige ledare. 2009-2014 var Elverket hemmascen för Unga Dramaten. Nuvarande fastighetsägare är Fastighets AB Kannan.