Jpod Foto Tomas Gunnarsson

Verket tar sin utgångspunkt i hur barn i åldern 1-3 år relaterar till sin omgivning och skapandeprocessen kommer att börja i mötet med målgruppen och ett utforskande av olika sätt att vara tillsammans. Verkligheten är rund vill bjuda in det sinnliga och låta det kroppsliga erfarandet ta plats. Ambitionen är att barnen ska äga stunden och ha företräde att befolka rummets centrum.

Aktörer i verket är dansaren Linnéa Sundling och musikern Brenda El Rayes, som kommer att använda rörelse och ljud som verktyg för att hålla rummet och facilitera stunden. Föreställningen skapas av koreograferna Karin Wiklund och Annica Styrke från Johanssons pelargoner och dans, i samarbete med scenografen Agnes Östergren som kommer att skapa ett rum som inbjuder till interaktion och möten mellan de som deltar i verket. Objekt i rummet kommer att fungera som relationsskapande bryggor mellan aktörer och publikdeltagare. I projektgruppen ingår också Mira Svanberg (ljusdesigner), Clara Bankefors (producent) och Anna Haglund (konstnärligt bollplank).

En viktig del av projektet är att blottlägga och ta hand om maktrelationerna mellan barn och vuxen, och mellan deltagande publik och upphovspersoner. Inspirerade av Jonna Bornemark kommer det att utforskas med hjälp av begreppet asymmetrisk etik, som bygger på erkännandet av vissa relationers obestridliga asymmetri. Bärande för en asymmetrisk etik är att den med mer makt måste vara bättre på att lyssna. I skapandet av Verkligheten är rund kommer det konstnärliga teamet att fördjupa sig i lyssnande och utforska hur aktörerna i verket kan förkroppsliga en asymmetrisk etik.

Om Johanssons pelargoner och dans

Johanssons pelargoner och dans är en scenkonstgrupp och en produktionsplattform med över 12 års erfarenhet av scenkonstnärligt och danspedagogiskt arbete med särskilt fokus på barn och unga. De skapar scenkonst där publiken görs delaktig och där fokus ligger på den kroppsliga erfarenheten hos de som deltar. De har bland annat skapat föreställningen Koreografin (2016), som spelat över 600 gånger och som blivit uttagen till Bibu 2018 samt Ice hot, Swedish Dance på Tanzmesse och Young Swedstage 2022. I relation till föreställningen drevs under tre år det metodutvecklande projektet Koreografin – interaktivitet, språk och interaktion där föreställningen översattes till 15 språk. I projektet utgavs också boken Antologi för en flerspråkig scenkonst (red. Haglund, Styrke & Wiklund 2020) – en samling nyskrivna texter om flerspråkighet, översättning, makt, identitet och deltagande scenkonst. Johanssons pelargoner och dans var 2021 års scenkonstresidenter vid Södertörns högskola. Verksamhetsledare för Johanssons pelargoner och dans är Annica Styrke och Karin Wiklund – koreografer, dansare och danspedagoger utbildade vid Dans- och Cirkushögskolan.