Ice Hot Oslo

Ice Hot Oslo 2024 – Open Call

Ice Hot Nordic Dance Platform är en plattform som presenterar både framväxande och etablerade namn inom nordisk samtida dans och koreografi för programläggare och andra yrkesverksamma i dansfältet från hela världen. Nästa evenemang kommer att hållas i Oslo 14 – 18 februari 2024.

Alla nordiska dansartister och kompanier är välkomna att skicka in sina ansökningar till Ice Hot 2024. Vi tar emot ansökan mellan 8 februari och 30 mars 2023.

Eventuella frågor kan ställas till norska projektledaren Kirre Arneberg på: [email protected].

Ice Hot Oslo 2024-programmet kommer att bestå av liveframträdanden och More More More-presentationer av artister från de nordiska länderna, samt flera professionella seminarier.

Ice Hot Oslo 2024 är också ett utmärkt nätverksevenemang i en unik varm och mysig atmosfär. Syftet med Ice Hot Nordic Dance är att öka internationella turnéer och andra arbetsmöjligheter för nordiska artister och att hjälpa våra samhällen att dela idéer och kontakter.

Dansens Hus Oslo är arrangör av ICE HOT 2024. Partners är Circus and Dance Info Finland, Performing Arts Center Island, Dansens Hus Stockholm och Dansehallerne Copenhagen.

Open Call

Läs noga innan du fyller i ansökningsformuläret!

Utlysningen för ansökningar till det konstnärliga programmet och ansökningsformuläret öppnar onsdagen den 8 februari 2023. Du kan spara ansökningsformuläret och återvända till det senare via länken som skickas till din e-postadress. När du väl har skickat ansökan kan du inte längre redigera den. Sista ansökningsdag är torsdagen den 30 mars 2023, 16:00 CET.

Allmänna behörighetskriterier

• Ice Hot är en plattform för samtida dans och koreografi
• Du kan vara en professionell danskonstnär eller ett kompani som bor i eller får stöd från något av de nordiska länderna
• Du kan vara professionell danskonstnär med nordiskt medborgarskap, bosatt utanför Norden
• Arbetet du söker med behöver vara avsett för turné
• Vi tar endast emot en ansökan per grupp/konstnär/kompani (Konstnärer som arbetar i olika arbetsgrupper kan ingå i flera ansökningar.)

Riktlinjer för ansökan

Du kan ansöka i någon av följande kategorier – Du kan inte ansöka i båda kategorierna.

• Live, fullängdsframträdande (1 produktion)
• More More More-presentation (1 eller flera verk)

Ice Hot-juryn kan komma att överväga ditt förslag för någon av kategorierna och kan erbjuda dig en plats i en annan kategori än vad du ansökte om. Ice Hot-juryn förbehåller sig rätten att föreslå annat verk av en konstnär/företag än det ansökte hos. Juryn kan också välja ut verk av konstnärer som inte ansökt i denna öppna utlysning.

A) Föreställning:

En föreställning, antingen på scen eller på en platsspecifik plats. Du kan ansöka med endast en produktion. För att ansöka om liveframträdande:

• Verket ska ha haft premiär senast den 25 maj 2023
• Produktionen ska ha en fullängdsdokumentation på Vimeo
• Det ska finnas en kort projekt-/prestationsbeskrivning tillsammans med en meritlista
• En teknisk rider, ljusplan och etappdesign måste tillhandahållas senast den 25 maj 2023. Om du vid tidpunkten för ansökningstidens utgång inte har en komplett teknisk rider måste du tillhandahålla en preliminär teknisk rider. Den slutliga tekniska ridern, ljusplanen och scendesignen måste tillhandahållas senast den 25 maj 2023.
• Produktionen måste vara tillgänglig för att utföras på Ice Hot Oslo 14-18 februari 2024
• Produktionen behöver vara tillgänglig för nordisk och internationell turné efter februari 2024
• Du behöver ha en producent och/eller en person som är ansvarig för tekniska frågor för att genomföra presentationen på Ice Hot Oslo 2024 och för att turnera.

Spelplatser/tekniska frågor

Konstnären kan uttrycka den bästa typen av lokal/presentationsområde – svart låda, teaterutrymme, galleri, konsertsal, specifika publiksittplatser, platsspecifikt område etc.

B) More more more-presentation

En 15 minuters pitch-presentation baserad på video- och fotohjälpmedel (t.ex. Key Note, PowerPoint) och tal, inklusive dialog med en moderator. Du kan ansöka med en produktion eller en serie arbeten.

• Du kan ansöka med en konstnärlig idé som inte har premiärdatum ännu.
• Du kan ansöka med en produktion eller en serie arbeten. Dessa kan redan ha haft premiär, eller så kan de vara under arbete.
• Observera att ju mer information du ger desto lättare blir det för juryn att bedöma ditt arbete.
• 1-2 artist-/företagsrepresentanter måste vara tillgängliga för att hålla presentationen personligen på Ice Hot Oslo 14 – 18 februari 2024
• Produktionen/idén ska ha avsikten att vara tillgänglig för nordisk och internationell turné efter februari 2024.

NÅGRA FRÅGOR? Kontakta Kirre på norska Dansens Hus:

Kirre Arneberg | [email protected]

Stöd och ersättning till utvalda konstnärer och företag

Ice Hot Oslo kommer att kompensera för föreställningar i resdagar, föreställning och sidokostnader. En ersättning kommer att betalas även för presentationen More More More. Ersättningarna kommer att betalas ut genom fakturering. För de som reser utanför Oslos huvudstadsområde täcker Ice Hot Oslo även upp för 2 – 4 nätters vistelse, boende, dagpenning och resekostnader till Oslo. När det gäller utvalda artister/kompanier till programmet More More More täcker vi dessa kostnader för max. 2 artist/företagsrepresentanter. Ekologiska sätt att resa uppmuntras. Dessutom kommer alla utvalda artister och företag att erbjudas skräddarsydda coachningstjänster i samband med deras deltagande i Oslo 2024-plattformen.

ICEHOT-forsidebilde-2