Samtal med Inés Belli

Ett samtal i anslutning till Inés Bellis föreställning Postmodern Cool. Samtalet kretsar kring utgångspunkter och startskott för föreställningen, Jazzdansens relation till och varande på den samtida danskonstscenen, historia, tradition och uppror och vad Inés själv hoppas finnas bortom horisonten för Jazzdansen! 

23 februari i samband med verket Postmodern Cool

Clara Björck är utbildad Jazzdanspedagog på Dans och cirkushögskolan i Stockholm och har i tio år arbetat som både pedagog och dansare med stort fokus på jazzdansens didaktiska och konstnärliga utveckling. Hon arbetar numera som adjunkt i Jazzdans på Stockholms konstnärliga högskola.

Tillbaka till föreställningen

Eftersnack_Ines_Belli