Samarbeten och nätverk

I Dansens Hus uppdrag ingår att samarbeta med andra parter inom dansområdet samt civilsamhället – både för att stärka dansen som konstform, välkomna nya publikgrupper in i huset och använda vår röst till att värna de demokratiska frågorna i samhället.

För en lista över samtliga samarbetsparter och samarbeten läs gärna vår senaste verksamhetsberättelse.

Dansnät Sverige

Dansens Hus är en av grundarna till Dansnät Sverige, vars kontor ingår i Dansens Hus organisation. Nätverket är landets enda nationella turnénätverk med fokus på den samtida dansen och består av femton, verksamma i Sveriges 17 regioner.

Cullberg / Riksteatern

Cullberg är ett repertoarkompani som varit verksamma nationellt och internationellt i över 50 år. Cullberg har som del av vår stiftare Riksteatern en nära relation till våra scener

Dansistan

Dansens Hus är sedan 2009 part i nätverket DANSISTAN som ger barn och unga i Stockholms stad och län från förskola till gymnasium möjlighet att möta dans och cirkus som konstform. Dansens Hus sitter även med i DANSISTANS programråd.

EDN

Dansens Hus är en av grundarna till European Dance House Network (EDN), och är alltjämt en central part i nätverket. EDN består av 36 av Europas ledande hus för samtida dans och har som syfte att stärka konstnärernas arbetsmöjligheter, utveckla publikarbete och skapa samarbetsmodeller för internationellt och interkulturellt arbete.

Aerowaves

Dansplattformen Aerowaves erbjuder en internationell scen för nyetablerade koreografer. Varje år väljer Aerowaves 41 samarbetspartners ut 20 danskonstnärer till ”The Aerowaves 20”. Dansens Hus är numera programläggande partner i Aerowaves. En gång om året arrangerar Aerowaves festivalen Spring Forward i en utvald europeisk stad. Via Dance across Europe presenteras 20 nyetablerade koreografer på scener hos plattformens medlemmar.