HECT är en sammanslutning av medlemmar från streetdansgrupper så som Arkeolog 8, What Came Out of the Mothership och Hygglige House. Tillsammans undersöker de vilka orsaker som ligger till grund för en människas beteende. Vilka omständigheter, relationer, minnen och vanor är det som får oss att bete oss som vi gör?