En fyra timmar lång allomslutande dansföreställning och installation där kinestetisk empati skapar en sensorisk resa som sträcker sig från det sublima till det extatiska.

Biljetter

Föreställningslängd

240 minuter

12 okt

16:00

13 okt

15:00

I en alltmer fragmenterad, kaotisk och polariserad värld utforskar Tim Matiakis och Rachel Tess dans och koreografi som en plats för empatiska tillstånd.  

En fysisk puls dyker upp, till synes ur stillhet, genom pulsen synkroniseras de tre uppträdande kropparna. Pulsen utvidgas mot publiken och skapar, under fyra timmar, en sensorisk resa som sträcker sig från det subliminala till det extatiska.  

Kinestetisk empati, att fysiskt spegla sig i någon annans fysiska aktivitet och vår förmåga att kunna uppleva känslan av en annan kropp i rörelse, utan att själv medverka i aktiviteten, skapar en fördjupad förbindelse där vår individualitet blir upplöst och vår uppfattning om skillnaden mellan oss krymper.  


Us Us / Us Else / Else Us / Else Else är en durational performance med två dansare och en musiker. I centrum, scenen, en cirkulerande kinestetisk skulptur och ovanför denna en omslutande ljusskulptur. I rummet med dansarna skapas en social situation för dansarna och publiken att engagera sig i och känna sig inkluderade i.   

Us Us / Us Else / Else Us / Else Else är både en liveföreställning, en installation och ett performance där du som publik interagerar med rummet på dina egna villkor. Som publik ligger du ovanpå den roterande scen, sitter bredvid, eller går runt i rummet. Genom hela verkets transformeras den fysiska pulsen, och ett hav av olika koreografiska, musikaliska och interaktiva situationer skapas. Synkroniseringen mellan musik, rörelse och rum uppstår och försvinner i en transformativ resa.

Skärmbild 2024 04 26 113046

Om Tim Matiakis, Rachel Tess och Ulrich Ruchlinski

Tim Matiakis koreografiska praktik relaterar till kinestetiska, fysiska och dynamiska potentialer och hur koreografiska situationer skapar upplevelsetillstånd som utforskar relationer mellan konstnär, verk och betraktare.

Matiakis är baserad i Danmark med svensk-grekiska rötter. Han är dansare, koreograf och konstnärlig ledare, skolad i klassisk balett. Tim började utforska koreografi 2008 och har skapat verk för scen, film och galleri/ museiutrymmen. Hans verk har bland annat visats på Det Kongelige Teater, Corpus, Sort/Hvid, ARoS (Aarhus Kunstmuseum), Aarhus Teater, Bellevue Teater, HEART (Herning Museum Of Contemporary Art), Det Classenske Bibliotek, Malmö Opera, Musikhuset København, D.A.P Festival (Pietrasanta, Italien). 

Matiakis var konstnärlig ledare för Corpus, ett koreografiskt projekt och samtida danskompani, inom ramen för Kongelige Danska Baletten, mellan 2012 och 2021. Corpus hade ett tvärdisciplinärt angreppssätt och arbetade med samskapande och experimentella samarbetspartners. 2022 initierade och grundade han KINISI, ett dans- och koreografiskt projekt som kretsar kring förkroppsligad sensemaking – förkroppsligad kunskap och förkroppsligad logik. 

Rachel Tess

Rachel Tess är en amerikansk koreograf och dansare som bor och arbetar i Sverige. Hon är konstnärlig ledare för Milvus Artistic Research Center (MARC) i Knislinge och var affilierad curator för dans på Wanås Konst mellan 2016-2022. Hon har en Bachelor of Fine Arts (2004) från The Juilliard School i New York. .På Juilliard mottog hon Princess Grace Award (2002), var medlem i Lar Lubovitch Dance Company och belönades med Martha Hill Dance Award av fakulteten. 

Tess har varit dansat på Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Göteborgsoperan, och haft en fast tjänst på Cullberg i Stockholm. 2013 tog Tess sin Master of Fine Arts i koreografi från New Performative Practices vid DOCH – Dans och Cirkushögskolan. Hon vann och avslutade även ett Princess Grace Foundation Works in Progress Residency vid Baryshnikov Arts Center i New York City med sitt pågående projekt "Souvenir", en mobil koreografisk arkitektur. Hon är också engagerad i det pågående projektet ’These are Bodies, These are Motions, This is the Place’ med koreografen Benoît Lachambre. 2019 mottog Tess det prestigefyllda Birgit Cullberg-priset för sitt arbete med MARC och premiären av stycket ‘Any number of sunsets...’. Hon fick Skånes regionala kulturpris 2023. Hon har skapat koreografiska verk för Corpus (DK), Norrdans (SE), Skånes Dansteater (SE) och Dansk Danseteater (DK). 

Ulrich Ruchlinski

Ulrich Ruchlinskis konstnärliga uttryck varierar mellan musikalisk komposition, ljud och ljusdesign, inklusive liveframträdande, med rörelse, gitarr, bas och elektroniska inslag. Hans fokus ligger på kroppslighet och 3D-rum – vilket innebär att hans musikaliska kompositioner, ljud eller ljusdesign interagerar som lika delar – samtidigt som de stödjer det övergripande konceptet för varje projekt. 

Ruchlinskis verk har presenterats inom scenkonst såväl som i utställnings- och museisammanhang. Ruchlinski har arbetat inom scenkonst sedan 1995 med ljud, ljus och scenhantverk. Han började 1994 på Theater für Kinder i München med scenproduktion och ljusdesign och gick vidare till Punchbag Theatre Company Galway på Irland, där han skapade sina första ljusdesigner för tre av företagets produktioner. Efter att ha flyttat till Malmö 1997 började han arbeta för lokala teatergrupper. I detta sammanhang blev han involverad i dans och performance. Hans senaste produktioner inkluderar verk för Norrdans, Skånes Dansteater och Dansk Danseteater, där Ruchlinski arbetade med musikalisk komposition, ljuddesign och att skapa metoder för samhällsarbete. Sedan 2014 driver han den konstnärliga plattformen Imulto som stödjer produktioner och koncept inom scenkonsten.


Tre frågor till Tim Matiakis

Kan du berätta vad kinestetisk empati betyder?

Kinestetisk empati är för mig en kroppslig upplevelse av empati, som aktiveras genom rörelse. Vi känner det alla från till exempel att kasta en boll till en annan. Vi ser en boll som kommer emot oss och vi griper den. Men det att kasta en boll till varandra igen och igen, skapar en förbindelse där kropparna, och därmed upplevelserna, koordinerar sig till varandra.

Eller från klubben, där många kroppars fysikalitet kan skapa en samhörighet som upplevs på egen kropp och öppnar upp för nya upplevelser av ens medmänniskor.

Alltså en empati, som inte baserar sig på ordet, men på en kropp i rörelse.

I Us Us / Us Else / Else Us / Else Else, så har vi använt kinestetisk empati som en koreografisk princip i hur vi har skapat stycket.

Puls och det att vi alla har en kropp som kan pulsera har varit utgångspunkten.  Så har vi byggt en resa där vi hela tiden försöker skapa förbindelser mellan oss själva, musiken, rummet och åskådarna där bygger på hur vi delar den upplevelse vi är i till andra, och hur upplevelsen av synkronisering skapar en osynlig väv mellan oss alla - genom våra kroppar.

När du och Rachel Tess beskriver verket pratar ni om empatiska tillstånd, berätta mer om betydelsen av empati i ert arbete?

Dan Zahavi, dansk filosof och forskare i empati, beskriver empati på detta vis:

”Vad empati kan göra är att du försöker vara öppen för vad du faktiskt möter, snarare än att ha en förutfattad mening baserad på teori eller din egen subjektiva upplevelse. Att vara öppen för olikheterna för den andre och försöka erkänna de känslor som den andre har.”

Genom dans så finns en unik möjlighet att empatiskt och mindre kritiskt möta den andra och vem dem är, eftersom vi alla har en kropp och genom den erfar vi värden och oss själva på. Den öppenhet som Dan Zahavi nämner, arbetar vi på att inkludera i hur vi skapar ihop, till hur vi uppträder och hur vi möter åskådarna.

Vi arbetar på att skapa ett rum där olikheterna som gör oss till oss, kan ses som detaljer i den större resa av att vara medmänniskor.

Vad ska publiken göra när de besöker Us Us / Us Else / Else Us / Else Else?

Publiken skall följa deras intuition, det är viktigt för oss. Och de skall inte känna att de stör oss eller föreställningen genom att följa deras intuition. Om de vill observera från ett avstånd, gå runt och välja olika vinklar som de kan observera verket från, vara tätt inpå oss, vara med oss på den roterande scen, stanna i en halvtimme eller alla fyra timmar – allt är ok.

En publik vill oftast vara ”en bra publik” och spela den rollen så bra som möjligt. Vi försöker skapa en plats där vi inte behöver spela de rollerna längre utan bara kan vara ihop, så kort eller så länge som stunden varar.

Biljetter

Dela event: