Ett ljudobjekt där ljudlandskapet skapas live genom koreografi och rörelse.

Biljetter

9 dec

20:00

10 dec

20:00

11 dec

17:00

Vi började med ett kilometer långt rep knutet mellan våra kroppar. Efter att i många år ha hanterat repets oförutsägbara knutar kom vi fram till en lösning på det intrasslande knutskapandet. I syfte att skapa ett utvidgat snarare än kollapsat utrymme, utformade vi en fysisk inramning för repet, en tom volym, en 3x3x3 meter stor tredimensionell kub av aluminiumrör. När den ses enbart i sig själv, existerar stödstrukturen som en representation av de genomsläppliga gränserna mellan det inre och det yttre, det privata och det offentliga inom och runt vilket vi kan uppehålla oss. Kubens fulla betydelse går utöver det vi hittills utforskat kring repet. Den kommer utvecklas längs två forskningslinjer som tacklar den paradoxala karaktären av att vara konkret materiell genom sin skelettlika konstruktion och samtidigt en immateriell tomhet, en tomhet som förutser verklighetens porösa rum av yttre och inre. Kuben kommer också konkretiserar sig till ett ljudobjekt där kropparnas rörelser skapar ljud och bildlanskap. – QUARTO om sitt verk.

Quarto

QUARTO är en konstnärsduo som grundades 2003 av Anna Mesquita och Leandro Zappala, de bor och arbetar mittemellan två mycket skilda kulturer – Brasilien och Sverige. QUARTO ägnar sig åt en långvarig forskning tillsammans med konstnärer och forskare inom interdisciplinär konst, som involverar både teori och praktik. Engagerade i filosofiska frågor om maktrelationer och kroppens gränser, försöker de skapa tankar och subjektivitet genom en radikal, visuell och fysisk upplevelse.

Medverkande

Koreografi, koncept, performance

Anna Mesquita, Leandro Zappala 

Dramaturgi

Igor Dobričić 

Ljusdesign

Pol Matthé 

Ljudrådgivare

Fabrizio Rossi Giordano 

Produktion

QUARTO, Nordberg Movement 

Med stöd av

Kulturrådet, Stockholms Stad & Region Stockholm

Samproduktion

Dansens Hus Stockholm

Utvecklat i residens hos

MDT, Muzeum Susch, Schweiz

Foto

QUARTO, Pol Matthé

Biljetter

Dela event: