Quarto (SWE/BRA) CUBE AS A HOPE ”for what is always already there” 9 – 11 december 2021

En kub och 1000 meter rep

Biljetter & info

Spelas på

Lilla scen

Övrigt

Håll dig uppdaterad om biljettläget! 
Prenumerera på vår nyhetsbrev


Vi började med ett kilometer långt rep knutet mellan våra kroppar. Efter att i många år ha hanterat repets oförutsägbara knutar kom vi fram till en lösning på det intrasslande knutskapandet. I syfte att skapa ett utvidgat snarare än kollapsat utrymme, utformade vi en fysisk inramning för repet, en tom volym, en 3x3x3 meter stor tredimensionell kub av aluminiumrör. När den ses enbart i sig själv, existerar stödstrukturen som en representation av de genomsläppliga gränserna mellan det inre och det yttre, det privata och det offentliga inom och runt vilket vi kan uppehålla oss. Kubens fulla betydelse går utöver det vi hittills utforskat kring repet. Den kommer utvecklas längs två forskningslinjer som tacklar den paradoxala karaktären av att vara konkret materiell genom sin skelettlika konstruktion och samtidigt en immateriell tomhet, en tomhet som förutser verklighetens porösa rum av yttre och inre. Kuben kommer också konkretiserar sig till ett ljudobjekt där kropparnas rörelser skapar ljud och bildlanskap. – Quarto om sitt verk.

Medverkande

Koreografi, koncept, performance

Anna Mesquita, Leandro Zappala 

Dramaturgi

Igor Dobričić 

Ljusdesign

Pol Matthé 

Ljud rådgivare

Abrizio Rossi Giordano 

Produktion

QUARTO, Nordberg Movement 

Med stöd av

Kulturrådet, Stockholms Stad & Region Stockholm

Samproduktion

Dansens Hus Stockholm

Utvecklat i residens hos

MDT, Muzeum Susch, Schweiz

Foto

Quarto, Pol Matthé


ad