Biljetter

26 jan

18:00

Inför föreställningen Alae föreläser Eva Sjöstrand om Ludwig van Beethoven (1770-1827), tysk tonsättare som huvudsakligen associeras med wienklassicismen, även om hans senare verk är komponerade i en mer romantisk stil.

För de flesta är han känd för sin temperamentsfulla Symfoni nr 5, den så kallades Ödessymfonin, vars igenkännbara tema används flitigt vid för att illustrera dramatiskt avgörande ögonblick.

Det fanns dock andra sidor hos Beethoven och han skrev inte endast titaniska, ödesmättade verk utan var en stor lyriker. Han hade ofta många kompositioner igång samtidigt och filade på teman över långa perioder, inte sällan under promenader. Hans främsta verk är av högst poetisk, romantisk karaktär, framför allt violinkonserten i D-dur och pianokonserten i G-dur.

Naturligtvis var Beethoven präglad av sin dövhet både som kompositör och privatperson –många har beskrivit honom som misstänksam mot omvärlden, vresig och inte alltid helt lätt att umgås med. Han var en frihetsälskande och frispråkig natur med starka åsikter som han gärna yttrade i den hårda repressiva polisstat som Wien och Österrike var under hans levnadstid. Han sa ofta vad han tyckte i alla möjliga offentliga sammanhang och det var inte ovanligt att hans vänner fick rycka in och rädda situationen. Hans position som frilansande visionär kompositör innebar en stor utsatthet men också en för honom nödvändig frihet. Bland kompositionerna märks tematik som frihetskamp, mänsklighetens förbrödring och liberalism i framför allt den kända Symfoni nr 9, vars sista sats har antagits till EU:s officiella hymn – Hymn till glädjen.

Beethoven blev under sin levnadstid en mycket berömd person –en hjälte och en bärare av nya idéer. Över 20 000 människor slöt upp i hans begravningståg.

Om koreografen

Eva Sjöstrand

Journalist, författare, SR-producent, ”gotländskan i P2”. I Lördagsmorgon i P2 berättar Eva om glömda och kända konstnärer och spelar glömd och känd harmonisk musik. Musik, som enligt Karin Boye är ”den hemlighetsfullaste av alla konstarter, den går direkt från känsla till känsla”. Eva har skrivit ett 15-tal böcker, åtskilliga sångtexter, text till folkmusikdramerna Volund och Utlottningen samt till Riksteaterns pjäs Ljus.Gullin.

Foto: Henrik Wallenius

Biljetter

Dela event: