Biljetter

10 feb

17:30

Innan föreställningen ”Golden Hours (As you like it) med belgiska kompaniet Rosas gör Tiina Rosenberg och Camilla Damkjaer en queer läsning av William Shakespeares kärlekskomedier som ” Som ni behagar ”. De samtalar om genus, sexualitet och könsöverskridanden i de förvirrande och förvillande intrigerna i Shakespeares pjäser. Välkommen!

Biljetter

Dela event: