Biljetter

26 sep

17:30

Innan föreställningen Nicht Schlafen föreläser musikvetaren och doktorn Jacob Derkert om Gustav Mahler och ett imperium i förfall. Föreläsningen handlar om Gustav Mahlers musik och ett samhälle i jäsning innan första världskriget. Gustav Mahler är en sinnebild för en Österrikisk konstnär och intellektuell runt 1900. Han upplevde olika former av exil, och brottades med kollektiva och individuella frågor om identitet. Trots att han var den, tillsammans med Strauss, siste store romantiske tonsättaren i en urtysk tradition, realiserades en modern fragmenterad världsbild i hans symfonier, som samtiden uppfattade som en blandning av högt och lågt. Denna kombination av romantik och skiftande mångfald är troligen nyckeln till hans aktualitet i samtiden. Gustav Mahlers musik och samhället han levde i var utgångspunkter för koreografen Alain Platels i skapandet av föreställningen Nicht Schlafen.

Jacob Derkert är en musikforskare verksam vid Stockholms universitet, som främst arbetat med olika aspekter av musikalisk avantgardism 1880-1980, i ett brett perspektiv med musikaliska tekniker och konstnärliga synsätt å ena sidan, musikens sociala villkor och idéhistoriska förutsättningar å den andra.

Biljett till samtalet kan endast köpas i samband med köp av biljett till föreställningen Nicht Schlafen 26 sep kl 19.

Biljetter

Dela event: