FORM är ett självbiografiskt breaking-solo där Anna Jochnick utforskar stereotyper och fördomar som följer med olika kroppstyper. Till jazzmusik såväl som folkmusik utmanar Jochnick normerna om vilken kropp som kan vad och vilken kapacitet hon har som kvinna. Verket är ett uppbrott efter år av att hennes form, utseende och konstnärskap ifrågasatts.