Meditation, arbete med kroppen och en fördjupad upplevelse.

Biljetter

1 mar

18:00

Möt koreografen Margret Sara Guðjónsdóttir i en fysisk introduktion till Cullbergbalettens HYPER. Genom visualisering erbjuds en introduktion till ett arbete med hela kroppen.

Mina föreställningar och mitt sätt att lära ut grundar sig på en praktik som för samman kroppens fysiologi och psykologi. Genom att låta deltagarna lära känna kroppens rörelser och låta dem hänge sig åt att inte göra utan låta sig göras av andra starka krafter än den egna viljan. Visualiseringen som erbjuds är en introduktion till ett arbete med hela kroppen. Syftet är att guida deltagarna mot en så kallad ”Full Drop” in i kroppen, genom att använda sig av den potential vi alla har för att öka medvetenhet om kroppen och om mänsklig känslighet.  Resultatet blir en ny och intensifierad, sensibel fysisk erfarenhet och frigörelse.”
Margrét Sara Guðjónsdóttir

Den fysiska introduktionen sker i direkt anslutning HYPER av Cullbergbaletten.

Biljetter

Dela event: