Biljetter

6 sep

18:00

Den västerländska publiken har sedan länge undrat vad Taoismen har för betydelse för kompaniet Tao Dance Theater, i och med att koreografens efternamn Tao är samma som den latinska transkriptionen av tecknet Dao. Tecknet är grundordet i filosofin Daoism/Taoism och betyder bland annat “vägen”.

Konstvetaren och filosofie doktorn Si Han analyserar rollen av daoism och individualism i den kinesiska visuella konsten förr och nu, och breddar vårt perspektiv på hur vi kan förstå de samtida konstarterna från Kina i vår tid. Hur kan det vara möjligt att konsten som sådan växer i den totalitära staten som man ofta uppfattar Kina som? Tradition och modernitet, öst och väst, Konfucianism och Daoism, individualism och kollektivism, Yin och Yang, tabu och isbrytning, möte och balans, är några av nyckelorden som tas upp i föredraget.

Om koreografen

Si Han

Fil. Dr i konst-och bildvetenskap och är Kina-intendent vid Östasiatiska museet

Si Han är Fil. Dr i konst-och bildvetenskap och disputerade vid Göteborgs universitet. Han är Kina-intendent vid Östasiatiska museet/Världskultur-museerna, och har varit gästprofessor vid Kinas Konstakademin i Beijing. Han har publicerat bland andra A Chinese Word on Image. Zheng Qiao (1104-1162) and His Thought on Images.

Si Han har varit den innehållsansvarige för populära utställningar och publiksuccérna Kinas terrakottaarmé och Secret Love. Han är med som curator för den pågående utställningen Paper Stories på Östasiatiska museet.

Sedan i början av 1990-talet har Si Han varit aktiv i den kinesiska “underground” eller “independent” konstscenen, och har följt utvecklingen av de samtida konstformerna i Kina under senare decennier.

Biljetter

Dela event: