En deltagarbaserad dansföreställning för barn mellan 1-2 år och deras vuxna. Två dansare och en musiker bjuder in till ett fantasifullt rum som väcker nyfikenhet och gör plats för möten mellan alla som deltar i verket.

Biljetter

Föreställningslängd

45 minuter

22 okt

09:15

Skolföreställning

22 okt

10:30

Skolföreställning

23 okt

09:15

Skolföreställning

23 okt

10:30

Skolföreställning

24 okt

10:00

Offentlig föreställning

24 okt

14:00

Offentlig föreställning

Obs! Skolföreställningen erbjuds även via Kulan: https://kulan.stockholm/

Verkligheten är rund låter oss mötas i det storslagna och irrationella, i kroppens och röstens ytterligheter. Föreställningen tar avstamp i små barns unika förmåga till hängiven lek och oförställt intresse för omgivningen. Med rörelse, ljus, ljud och form utforskas kontaktskapande och hur vi kan mötas bortom språket. Vi studsar och vilar i ett eko, ljudar och rullar över ett mörkt hav. Föreställningen utgår från att språket aldrig kan fånga in verkligheten såsom den är, eftersom begreppen är kantiga medan verkligheten är rund. 

Verkligheten är rund är en deltagarbaserad dansföreställning för barn mellan 1-2 år och deras vuxna. Två dansare och en musiker bjuder in till ett fantasifullt rum som väcker nyfikenhet och gör plats för möten mellan alla som deltar i verket. Publiken kliver in i rummet och aktörerna följer, understödjer och utvecklar. Genom ett lyhört inlyssnande av det som händer i rummet blir ingen föreställning den andra lik. 


Samproducerat av Dansens Hus.

Johanssons Pelargoner Och Dans | Verkligheten är rund
Skärmbild 2024 05 16 183438

Om Johanssons Pelargoner och dans

Johanssons pelargoner och dans (JPOD), bestående av Annica Styrke och Karin Wiklund,
har över 15 års erfarenhet av konstnärligt och danspedagogiskt arbete för och med barn och unga. De intresserar sig för att engagera publiken fysiskt i sina verk, som på olika sätt tar sig an frågor om kroppen i relation till samhället och individens delaktighet i det. JPOD utforskar skärningspunkterna mellan, och tänjer gränserna för, vad scenkonst kan vara, vem som bjuds in att ta del av den, på vilka platser den kan äga rum och vad den kan uträtta. JPOD är en verksamhet med en stor bredd av pågående projekt och produktioner. De skapar kontinuerligt nya verk, turnerar omfattande med existerande verk samt genomför utvecklingsprojekt och främjande arbete som rör delaktighet och ungas rätt till kultur.

JPOD har bland annat skapat föreställningen Koreografin (2016), som spelat över 700 gånger både nationellt och internationellt och som blev uttagen till Bibu 2018 samt Ice hot, Swedish Dance på Tanzmesse och Young Swedstage 2022. I relation till föreställningen drevs under tre år de metodutvecklande kulturprojekten “Koreografin - interaktivitet, språk och interaktion” samt “Koreografin på minoritetsspårk” där föreställningen översattes till 15 språk. I projektet utgavs också boken “Antologi för en flerspråkig scenkonst” (red. Haglund, Styrke & Wiklund 2020) – en samling nyskrivna texter om flerspråkighet, översättning, makt, identitet och deltagande scenkonst. Johanssons pelargoner och dans var 2021 års scenkonstresidenter vid Södertörns högskola. 2022-2023 genomförs ett stort projekt tillsammans med Uppsala stadsteater samt 11 bibliotek runt om i Sverige. I projektet har hörlursverket “Jag tänker på dig” skapats och installerats på samtliga samarbetsbibliotek, där det ska finnas tillgängligt under 5 års tid. Jag tänker på dig är uttagen till årets Bibu.

Foto: Per Olofsson

Biljetter

Dela event: