Ett utforskande av en taktil upplevelse av dans, sång, livemusik och rum.

Biljetter

19 mar

19:00

Under MELO Collectives residens på Dansens Hus kommer de att utveckla sitt kommande verk MELOrum – som är en levande installation av dans, interaktiva objekt, sång och livemusik. I MELOrum rör sig besökarna, tillsammans med artisterna, fritt i ett föränderligt rum och kan med enkla medel sätta igång uttryck av musik, ljus och rörelse. Som besökare befinner du dig mitt i händelsen och gränsen mellan scenrum och publikplats är bortsuddad, dansen och musiken är nära och möjliggör en intim scenkonstupplevelse. MELOrum laborerar med sensoriska upplevelser och fysisk interaktion, mänskliga och tekniska och konstnärliga samspel samt publikens och artisternas rörelse i rummet.

“Vår önskan är att ge publiken en känsla av att vara med i ett konstnärligt skapande och samtidigt vara omsluten av en föränderlig men trygg värld.”

Med MELOrum vill kollektivet skapa ett verk som är tillgängligt för personer med normbrytande funktion, som har svårt att ta till sig- eller följa det som sker i en föreställning av ett traditionellt format. De skapar verket utifrån olika målgrupper vilket också innebär att det skapas olika versioner av verket som sedan anpassas till publiken.

I residenset på Dansens Hus kommer MELO att börja utforska hur verket kan vara tillgängligt för personer med syn- eller hörselnedsättning, samt dövblinda.

I MELOrum samarbetar MELO med formgivaren Amanda Emricson och tonsättaren Ulf Klarström. Amanda och Ulf driver duon ‘What you sense’ tillsammans och skapar audiovisuella objekt som avger musik och ljus vid beröring till verket.

I MELOrum medverkar även sångarna Vilma Ogenblad och Julia Fischler från Improvisationsgruppen Format. Verket kommer att spelas för såväl specifik publik och för allmänheten. Premiär är planerad till hösten 2021.

Biljetter

Dela event: