Biljetter och info

20 september

19:00

Köp

21 september

19:00

Köp

Det förekommer rök i föreställningen.

Medverkande

Koreograf
Moritz Ostruschnjak

Koreografassistent
Daniela Bendini

Dansare
Daniel Conant

Dramaturgisk rådgivare
Carmen Kovac

Ljusdesign
Benedikt Zehm

Kostym
Daniela Bendini, Moritz Ostruschnjak

Produktion
Lara Schubert

PR
Simone Lutz

Med stöd av
Réseau Grand Luxe 2019/20 and Tanztendenz München e. V.

Med musikaliska referenser till åttiotalets Neue Deutsche Welle band DAF är det trettio minuter långa solot TANZANWEISUNGEN  fullt av självreflekterande och ironiska referenser.  

Spelas på

Dansens Hus Lilla scen, Barnhusgatan 14

Speltid

30 min (+ eftersnack)

Koroegrafen Moritz Ostruschnjak förblir trogen sin eklektiska stil i de senaste produktionerna och låter sin solist byta från Schuhplattler till Grand jeté, från boxningssteg till breakdance. Det som binder samman är ljudet:  klappande, andningen, hoppets stuns, fjädringen i steget som fyller rummet som en kontinuerlig rytm. 

Nästan som en Duracell-kanin arbetar sig dansaren outtröttligt genom rörelserna – och hamnar i motstånd, kamp och seger, stiliserad maskulinitet, ungdomskultur, klassisk balett, balsalen eller sport i snabb följd – absurda sekvenser som överdriver, ironiserar och motverkar varandra och i kombination lekfullt men hänsynslöst leder rakt ner ner i avgrunden.  

Moritz Ostruschnjak arbetar med förändringarna i den fysiska och sociala upplevelsen av digitalisering och virtualisering. Hans verk, använder 2000-talets mediemaskineri som motiv och källa och speglar de sociala processerna. Efter arbetsprincipen plocka & blanda, klipp & klistra skapar han de mest heterogena elementen och sambanden i berättelsen om en verklighet där gränserna mellan politik, underhållning och populism blir allt mer suddig. 

Moritz Ostruschnjak

Moritz Ostruschnjak kommer från graffitiscenen och utvecklade sitt intresse för samtida dans genom breakdance. Han studerade vid Iwanson International i München och avslutade sin utbildning hos Maurice Béjart i Lausanne. Därefter följde engagemang som dansare hemma och utomlands. Han har arbetat som frilansande koreograf i München sedan 2013 och har gjort solon ”Island of Only Oneland” och ensemblestyckena ”Text Neck”, ”BOIDS”, ”UNSTERN” och ”AUTOPLAY”. 

 Hans senaste produktion ”YESTER: NOW” (2021) uruppfördes i Münchens största konserthus, Philharmonie im Gasteig. Hans verk har visats på ett flertal europeiska festivaler, produktionen ”UNSTERN” valdes ut till TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2020, hans solo TANZANWEISUNGEN för TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2020. Han är en av Aerowaves Twenty21-konstnärerna med DANSINSTRUKTIONER. 

2020 tilldelades han staden Münchens dansfrämjande pris för sitt konstnärliga arbete.  

Moritz Ostruschnjak är medlem i Tanztendenz Munich e.V. och har fått stöd av Grand Luxe nätverk sedan 2019. 

Ur Moritz Ostruschnjak dansföreställning Tanzanweisung

ad