Med spoken word, house, rap, popping, breaking och locking visar Above the Clouds var skåpet ska stå. Verket tar avstamp ur hiphopens fyra element för att visualisera utvalda citat som påverkat gruppmedlemmarnas självkänsla. Med ord och bokstäver basunerar de ut sitt budskap – det här är jag, take it or leave it.