I år är det 30-års jubileum för scenkonstbiennalen, ett jubileum som pågår den 30 maj-4 juni i Stockholm. Dramaten är i år värdscen för biennalen och Dansens Hus deltar med tre arrangemang.

Biljetter

Spelas på

Dramaten

1 jun

15:00

Festivalpass via biennalens webbsida.

2 jun

12:00

Festivalpass via biennalens webbsida.

2 jun

18:00

Festivalpass via biennalens webbsida.

Scenkonstbiennalen är en svensk festival för alla scenkonstformer och arrangeras av Scensverige på olika platser i Sverige vartannat år. Som värd står någon av medlemsorganisationen Scensveriges anslutna teatrar. För att besöka Scenkonstbiennalen köper du ditt biennalpass och bokar in dig på de programpunkter du vill gå på. Scenkonstbiennalen vänder sig främst till branschen men även allmänhet kan ta del av utbudet.

Läs mer och hitta biljetter och program här.

Dansens Hus medverkar

Kulturlotsning. Så skapas nya scener i Stockholm

Seminarium 1 juni kl 14-14.45 i Dramatenbaren

Det senaste decenniet har det etablerats många nya scener i Stockholm med kulturlotsning som metod. Det handlar om att föra samman kultur- och nöjesverksamheter med fastighetsägare. Några exempel är klubbscener som Fållan och Slakthuskyrkan, Kulturhuset Stadsteatern med scener i Vällingby och Husby, Potato Potato med nya teatern Konträr på Östgötagatan, Waterfront, Stadsgårdsterminalen och snart även gasklockan i Norra Djurgårdsstaden.

Välkommen att lyssna till en dialog om hur lotsningen går till i praktiken!

Medverkande: Anne Lund, chef för stödenheten på kulturförvaltningen i Stockholms stad, Johan Wallnäs, kulturlots på stödenheten på kulturförvaltningen i Stockholms stad samt ansvariga på Dansens Hus och Ö2scenkonst Södermalm.

Moderator: Chrisoula ”Chrissie” Faniadis, kulturstrateg och kulturpolitisk expert

Gör dansen rätt?

Seminarium. 2 juni kl 12.30-13.30 i Målarsalen (Dramaten)

I det samtida dansfältet är det uppenbart att bristen på resurser och infrastruktur är alarmerande. Inom fältet påpekas detta ständigt och många försöker påverka bidragsgivare och beslutfattare nationellt, regionalt och kommunalt men når sällan fram. Vad är det som gör att samtida dansen inte når fram eller kommer igenom bruset? Väljs vi ständigt bort? Eller är vi dåliga på att förmedla vad vi som fält kan erbjuda? Finns det ett intresse för samtida dansen som konstform hos dem som har makten över vårt fält? Eller är det vi som helt enkelt använder fel taktik? Samtalet hoppas erbjuda perspektiv på detta och ge politikernas och tjänstemännens sida av frågan.

Samtalet är uppdelat till två delar:

Första samtalet – Dansens Hus konstnärliga ledare Johannes Öhman och koreografen Björn Säfsten samtalar om hur de anser att infrastrukturen för den samtida dansen ser ut idag och behöver förändras.

Andra samtalet – Statlig och kommunal nivå reflekterar kring det som de hört att branschen pratat och responderar.

Nationell samling för samproduktion inom dans och koreografi

Seminarium. 2 juni kl 18-19 i Målarsalen (Dramaten)

Vi samlar institutioner, fria arrangörer och konstnärer som är intresserade av att jobba mer med, samarbeta kring och/eller lära sig mer om samproduktioner i det fria dansfältets produktionsprocesser. Syftet är på så sätt att skapa en samlingsplats så att samarbeten kan gro, men också att synliggöra olika modeller och arbetssätt i relation till samproduktion så att vi kan lära oss mer..

Vad är samproduktion och hur kan det vara en lösning för att både stärka finansiering och motverka den prekära fria danssektorn?

Biljetter

Dela event: