Fiktion och verklighet. En djupdykning i det riktiga, det imaginära och det symboliska.

Biljetter

24 jan

20:00

25 jan

20:00

This is fiction//you are fiction too är ett koreografiskt arbete om den prekära skillnaden mellan fiktion och verklighet i uppfattningen och tillblivelsen om jaget, och dess berättelser.
Verkets huvudperson är K.

K. är en fiktiv karaktär baserad på sanna berättelser. Eller historier som kunde ha varit sanna, det kan ha varit sant, eller så är ingen av dem det. K. är dock gjord av existerande platser, utrymmen och känslor.

K. tolkas av Kenneth. Kenneth är K.s levande vävnad – både hans tidlösa poetiska själv och hans egna realtidsprosa.

This is fiction//you are fiction too är en drömmaskin och obestämda berättelser. I denna berättelse är K.’s avsikt att återspegla och ge kropp åt Kenneths berättelser. Försöken och bristerna i att återskapa det verkliga, att ge liv åt ”fiktionen-i-fiktionen” som, trots att den är overklig, känns mer verklig än verkligheten.

Häng kvar!

Mirko Guido ramar in sin LATE NIGHT med plockmat och samtal med publiken:

”On the premier night, after the performance, we welcome the audience to mingle around mediterranean inspired food and drinks in the foyer.
On the second evening we encourage audience members to engage in a new format of audience talk especially arranged for Dansens Hus Late Night together with Anna Grip.”

Press

P4 Stockholm, intervju producent Frida Grassman

Biljetter

Dela event: