En interaktiv dansinstallation för barn och vuxna.

Biljetter

12 apr

12:00

Att träda in i en skog, att vara vilse på en trolsk och mystisk plats och gradvis börja orientera sig, utforska, för att till sist bli en del av berättelsen. Så kan man beskriva den interaktiva föreställningen TRÄD av koreografen Cristina Caprioli som kommer till Dansens Hus i september. Ljusspel, elektronisk musik och fyra dansare skapar tillsammans med besökarna en tillfällig och suggestiv ordlös gemenskap.

Utan att märka det dras vi alla iväg, stapplar och kryper, trippar på tå, rullar på golvet, samlar oss i en hög, sprider ut oss, hoppar och springer. Sedan ligger vi ner, vilar en stund.

ccap/hallen i Farsta

ccap omvandlar nu den stora vackra idrottshallen på 650 kvm i Hus O i Telestaden, Farsta till en fantastisk publik plats för koreografi och performancekonst samt angränsande konstarter. Verksamheten ska bedrivas med innehåll av såväl ccap som inbjudna gäster tillsammans med flertalet samarbetsparter. Danshall Farsta gör det möjligt att sprida dans och koreografi till flera publikgrupper och sociala fält. I mars sätter vi igång verksamheten, under våren spelas den interaktiva dansföreställningen/installationen TRÄD för särskolor och Farstas 4–5 åringar. ccap:s olika delaktighetsprojekt fortsätter med utvalda målgrupper och en festival planeras i augusti.

HALLEN i Farsta initieras med finansiering från Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms Stad.

dansistan.se/träd
ccap.se/sv/hallenfarsta

Biljetter

Dela event: