Biljetter

5 maj

21:00

6 maj

18:00

9 maj

13:00

När Sveriges dancehallelit drabbar samman svämmar Dansens Hus Lilla scen över av attityd och kraft. Förorten och orättvisor sätts i fokus och du bjuds på ”wickedness”, ”vibes”, ”madness” och ”mayhem” utan dess like.

Med dancehallens upptempo och edge så möter vi feminism i sin råaste form. UNRULY GHAL ger oss ett aggressivt och starkt dansuttryck där energin flödar och betoningen ligger på att frångå det som klassas som normalt. Stegen som vi känner igen från de senaste musikvideorna har äntligen hittat upp på scenen och för första gången i Sverige ges en dancehallföreställning av den här storleken!

Dancehall som kulturyttring kommer från Jamaica och fungerar som ett alternativt medel genom vilket den unga svarta arbetarklassen formulerar och dikterar sin identitet i lokala, nationella och globala sammanhang. Dancehallen står för folkets röst, och genom den försöker ungdomar handskas med problem som fattigdom, våld och rasism. Nu tar UNRULY GHAL scenen i anspråk och langar kompromisslös girl power.

 Läs mer om Unruly Ghal här

Biljetter

Dela event: