Danskvarter Bild

I höstas presenterade sig den oväntade och unika möjligheten för Danskvarteret att hyra lokaler i Folkets Hus, i anslutning till Dansens Hus foajé och publika scener – som vi såklart genast nappade på.

Nu arbetar vi intensivt med att säkra att lokalerna funkar för behoven och att hitta finansiärer för en etablering.

Tänk om den samtida dansen äntligen skulle etablera ett Danshus mitt i city, med behovsanpassade och tillgängliga lokaler med långsiktig verksamhet och finansiering!

Nedan lite fakta och förutsättningar kring projektet för den som är nyfiken:

Danskvarterets syfte är att främja det fria dans- och koreografifältet, så att den kreativa tillväxten och flödet till staden samt hela landets scener blir vitalt. Man behöver tillgodose utövares behov av produktionsplatser med subventionerade lokaler, daglig träning, förmedling av produktioner, kompetensutbyte och publika möten.

I många år har det fria fältets behov av flera centrala studios för rep, konstnärligt utforskande och produktion av verk för publika möten varit stort. Med tanke på utövarnas arbetssituation har man också identifierat ett behov av ”nav” eller ”hub” det den samtida dansens fria fält har möjlighet att samlas. Projektet Danskvarteret skapades för att tillgodose nödvändigheten av produktionsplatser efter en genomlysning av behoven som gjordes av Danscentrum Stockholm 2017/2018 och finansierades av staden.

Möjligheten att etablera ett Danskvarter i centralt läge i Stockholm har länge varit ett behov från det fria fältet och dess representanter, samt flera av aktörerna inom konstformen. Etableringen av en central och ändamålsenlig produktionsplats med studios och kontorsplatser är en av de viktiga insatserna för att stärka även den nationella infrastrukturen. Under 2019 tvingades Danscentrum Stockholm lämna sina lokaler på Jungfrugatan där två studios stod till medlemmarnas förfogande.  Dansens Hus befinner sig just nu i en c/o period medan lokalerna vid Norra Bantorget genomgår en omfattande renovering.

Synergieffekterna mellan de två verksamheterna är många: kompetens avseende exempelvis teknik och kommunikation, en existerande organisation, internationellt utbyte via gästspel och nätverk, samt den ekonomiska fördelen med ett gemensamt nyttjande av lokaler.

De frågor som vi aktivt arbetar med att lösa handlar om – huruvida lokalerna går att anpassa för att möta Danskvarterets behov – hur Dansens Hus kan gå in som formell hyresgäst – hur en etablering (med hyresgästanpassningar) samt verksamhet (som Danscentrum Stockholm driver) ska finansieras på ett hållbart sätt.

 

Har du frågor eller annan input?

Kontakta projektledare Andrea Redmer på Dansens Hus:

Andrea.redmer(at)dansenshus.se