15 & 16 feb 2018

Eleanor Bauer/Good Move (BIG GIRLS DO BIG THINGS)

”Du är som en isbjörn som dansar som en svan”, en kommentar som blev en föreställningsidé.


Biljetter & info

Plats: Lilla Scen
Längd: 60 min.
Längd hela Late Night-kvällen: ca 120 min.


Koreografen och dansaren Eleanor Bauer använde kommentaren som utgångspunkt och skapande den humoristiska föreställningen (BIG GIRLS DO BIG THINGS) där hon iförd en för stor isbjörnskostym genomgår ett antal omvandlingar dansande till  Sibelius nationalromantiska Tuonelas svan.

Eleanor har till kvällens LATE NIGHT bjudit in gästerna Stacey Sacks och Ellen Söderhult – det blir garanterat en helkväll med performance, humor och överraskningar!

(BIG GIRLS DO BIG THINGS) is an empty promise, a pre-emptive lament, a flirtation with expectations, a wrestling match with potential. Whispering what should be shouted and singing what should be whispered; a solo on scale, volume, extreme limits and the grey areas between them; on grandeur and vulnerability, hubris and humility, visibility and subtlety; on the fragile braggadocio of living large when less is more but more is also unmistakably more.

Eleanor Bauers föreställning ingår i konceptet Late Night där Dansens Hus låter en koreograf ta över rodret och bestämma kvällens innehåll.
Som gäster har Eleanor Bauer med sig ​Stacey Sacks och Ellen Söderhult – det blir garanterat en helkväll med performance, humor och överraskningar!

Kvällens gäst nummer 1 är ELLEN SÖDERHULT som tar med sig Oda Brekke, Elinor Trollerz Bratterby, Lisa Schåman, Lisen Pousette, Hannah Krebs (praktikant) och Cathryn Humpreys för att framföra ”SHANE ET AL. Pilot II”.
​Scenografi av Tove Dreiman och koreografi av Ellen Söderhult.

Shane et al. är ett utforskande koreografiskt projekt som genom ensembledans och körsång föreslår kören som hjältefigur och kollektiv protagonist, samt hjälten som den som föreslår eller visar på en annan verklighet där andra relationer, beteenden och narrativ frodas. Med kören som en tillfällig sång- och dansgrupp undersöks, studeras och aktiveras dans och sång som gruppkroppsliga uttryck.
Shane et al. görs med stöd av Kulturrådet.

Kvällens gäst nummer 2 är STACEY SACKS som kommer att göra två olika performance under kvällen: DiaLoCo_1 och 2.