Eleanor Bauer tänker genom dans.

Biljetter

15 maj

18:00

16 maj

18:00

På svenska kan ordet ”känna” användas både för att just känna – som i röra vid – eller att ha kunskap om något – att känna till.

Är det en slump, eller någon slags poetisk rättvisa?

A lot of moving parts vandrar runt i ett landskap av expansiva, o-linjära, mångsidiga och mångbottnade tankar och känslor. Hon arbetar med den friktion och kollision, kärleksaffär och djupa avgrunder som kan uppstå mellan dans och språk.

Eleanor Bauer skapar ett rum där publiken får lov att känna sin egen väg genom kvällen.

Biljetter

Dela event: