Biljetter

Alain Buffard är en internationellt erkänd fransk koreograf född och verksam i Paris. Hans karriär startade som dansare och 1988 skapade han sin första koreografi, samtidigt som han arbetade på ett konstgalleri och rapporterade om fransk bildkonst för utländska tidningar.

Under några år övergav han dansen för att sedan återvända och skapa flera uppmärksammade solon, duetter och trios som har visats i Europa och USA. Bland verken kan nämnas Good Boy (1998), Good for… (2002), Wall dancin’/Wall fuckin’ (2003) och Les Inconsolés (2005).

2004 gjorde han My lunch with Anna, en film om den legendariska amerikanska koreografen Anna Halprin. Han har även varit co-curator till ett antal utställningar. Buffards tidiga verk har kretsat kring kön och sexualitet, för att på senare år övergå till att fokusera på narration och röst.

Biljetter

Dela event: