När är vi här? Var tar vi vägen? Från en längtan efter att släppa taget och låta närvaron sättas ur spel – till att förälska sig i att inte kunna särskilja vad som är på riktigt, simulerat eller inbillning. 

Biljetter

21 nov

19:00

22 nov

19:00

23 nov

16:00

I Those Who Shimmer  bygger  Nicole Neidert upp ett scenkonstverk som tar avstamp i sinnestillstånd där närvaron slås ur balans. Genom skarpa kontraster, mellan det pompösa och det avskalade, bjuds publiken in till ett atmosfäriskt scenrum. Här närmar sig Neidert olika typer av tryck, kollapser och densiteter – ihåligheter – i det rumsliga, kroppsliga och det sinnliga. 

Med sinnesstämningar som relaterar till varandra i opposition – det poetiska och det kliniska, det dimmiga och det krispiga, sökerThose Who Shimmerefter en mänsklig närvaro med iscensatta fantasier och danser, som likt ett hypnotiskt tillstånd pendlar in och ur medvetenhet.  


Som utgångspunkt för verket Those Who Shimmer har Nicole Neidert intresserat sig för grupphypnoser och tittat på video-dokumentationer med både fascination och skepticism. Hon studerade även gruppernas rörelser under de hypnotiska tillstånden, och intresserade sig för den koreografiska aspekten av hypnosen.  

Hypnos (från grekiskans ὕπνος (hýpnos), ”sömn”) är ett transartat tillstånd mellan vakenhet och sömn, karaktäriserat av avslappning, fantasi, öppenhet för förslag och ett starkt fokus, samt metoden att uppnå detta tillstånd.


I samproduktion med Dansens Hus.

Om Nicole Neidert

Nicole har arbetet som koreograf och dansare sedan 2012, med examen från Balettakademien. Hennes konstnärliga intresse fokuserar på artificiella uttryck, texturer och materialitet, våra sinnen, alternativa kroppar, känslostormar och dans. Genom att skapa verk som glider mellan illusioner och verkligheter vill hon exponera vår innersta mänsklighet. Nicole Neidert har presenterat sina verk på bland annat Dansens Hus Stockholm, Skånes Dansteater, SPIRA Kulturhus, Falkhallen Falkenberg, Hallands konstmuseum, Hjalmar Bergmanteatern Örebro och Malmö Konserthus. 2021 tilldelades Nicole Birgit Cullberg-stipendiet. 

Biljetter

Dela event: