Sanningen om oss – det sorgliga djuret homo sapiens.

Biljetter

8 mar

19:00

9 mar

19:00

Människan gillar att sätta sig själv i universums centrum. Att vi är oövervinnerliga, odödliga och självklar nummer ett. Vi förstår att vi förmodligen är på vår mot vår undergång men tror ändå på evigheten. Och längst där inne, är människan kanske ändå bara ett litet djur, av ganska ringa betydelse, som bara vill göra mer och bättre.

Mélanie Demers verk har ofta utforskat de mörkare delarna av männsklighetens villkor och hennes sociala engagemang lyser nästan alltid igenom i hennes konstnärskap.
I Animal Triste har hon samlat fyra av Kanadas mest välrenommerade dansare: Marc Boivin, Brianna Lombardo, Riley Sims och James Gnam. Resultatet är en intensiv, småvild och uppretad kväll som ställer dig mot väggen: Är vi inte bättre än såhär?

Föreställningen består av fyra delar eller kapitel. Sista delen med repliker från populära filmer och dagens politiska situation där både Rambo och Trump får plats. En igenkännbar tragikomisk värld som lämnar oss med ett skratt som fastnar.

Intervju med koreografen Mélanie Demers (engelsk text)

Om koreografen

Mélanie Demers

Mélanie Demers är bosatt i Montréal där hon driver sitt kompani MAYDAY. Efter att ha tagit en examen 1996 i samtida dans, har hon skapat runt 20 verk för kompaniet och turnerat världen över med dessa. Mélanie Demers är en socialt engagerad konstnär och hon har arbetat som danslärare ibland annat Kenya, Niger, Brasilien och framför allt i hennes pappas hemland Haiti, där har hon även hjälpt till att utveckla två kulturcenter. Engagemanget i Haiti har också starkt influerat hennes koreografiska arbete och Demers har skapat en lång rad verk med ett starkt politiskt engagemang såsom Les Angles Morts (2006), Junkyard/Paradis (2010), Goodbye (2012) och MAYDAY remix (2014)

Biljetter

Dela event: