Nypremiär av ett stycke queer scenkonst som bär på både historia och samtidsrelevans.

Biljetter

3 apr

19:00

4 apr

19:00

Bättre folk har sin utgångspunkt i det gränsland där mänskliga värderingar förhandlas. Verket är en kraftfull uppgörelse med våra föreställningar om det möjliga. Det ställer gång på gång den allvarliga frågan om var gränsen går för vad som är möjligt, verkligt och genomförbart. Koreografen Hagar Malin Hellkvist Sellén/MHS intresserar sig inte för iscensättningar utan ser till att företeelser blir till.

Bättre folk hade urpremiär 2006. Ett banbrytande verk som plöjde ny mark inom det samtida koreografifältet. Fyra oemotståndliga karaktärer golvade dansscenen med sin envist juckande discodans, sitt gränsöverskridande könsuttryck och sitt dekonstruerande av hoppet som rörelse.

*/ Foton på föreställningen är ifrån originaluppförandet, med dansarna Audrey Jade Thompson, Marianne Kjærsund, Heidi Lehtoranta, Emelie Garbers

Om koreografen

Hagar Malin Hellkvist Sellén

Hagar Malin Hellkvist Sellén/MHS har verkat som koreograf i snart tjugo år och etablerat sig som en stark feministisk röst inom svensk scenkonst. MHS arbete utforskar koreografi som en kroppslig och språklig praktik. Hennes verk omformulerar gränserna för vad som är möjligt och nedmonterar trösklarna till koreografins rum. MHS intresserar sig för identitet, sexualitet, normkreativa perspektiv och marginaliserade historier. Hon skapar sina verk utifrån ett queert perspektiv. Bland andra tidigare verk kan nämnas Flottarkärlek (2019), Parveln (2017) och Missionären (2016), Jag minns dig som du var då (2014), Inom rimliga gränser (2010) och Rosa löften (2008). MHS och Missionären tilldelades både Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris och Svenska Regissörsföreningens IRIS-pris 2017. MHS är bosatt och har sin verksamhet baserad i Stockholm.

Dansnät Sverige har tidigare turnerat Hagar Malin Hellkvist Selléns föreställningar Projekt – Genusneutral armé på uppdrag (2004), Bättre folk (2006), Rosa löften (2012) och Flottarkärlek (2019).

Biljetter

Dela event: