Biljetter

23 nov

19:00

24 nov

19:00

25 nov

19:00

Koreograf Jefta van Dinther är tillbaka med ett nytt stort verk för 14 dansare i Cullbergbaletten där han låter alla i ensemblen spela huvudrollen. För inspelad sång och berättarröst står förra årets stora genombrott inom svensk musik; ELIAS som hade en stor hit med debutsingeln Revolution förra våren.

Läs TT:s intervju med Elias om hans roll i Protagonist

Protagonist är en betraktelse över mänskligheten. Sånger för revolution och dans om evolution berättar en historia om hur människor samlas, tar sig an och ges roller. Allt medan instinkt, motstånd och tvång vittnar om den kamp som varje enskild människa utkämpar. I strävan efter att höra till och i det gemensamma sökandet efter mening och övertygelse tar en gemenskap form. Protagonist är en skildring av samhörighet, omsorg och förbund, av isolering, kontroll och främlingskap.  Inspirationen kommer bland annat från van Dinthers egna upplevelser av klubblivet i Berlin – där människor lämnar den materiella världen och har en upplevelse ihop utan att känna varandra.

Jefta van Dinthers arbete karaktäriseras av ett tydligt fysiskt anslag och nästan alltid iscensätts ett utforskande av rörelsen. Kroppen är kärnan i verken som interagerar med ljus, ljud och olika material för att sammansvetsas till en helhet. Verken lyfter fram det synliga och det osynliga, mörker och ljus, röst, affekt och illusion. Protagonist är Jefta van Dinthers andra verk för Cullbergbaletten.

Visste du att?
En protagonist är en huvudperson eller den centrala personen i en bok eller film, kring vilken  verkets handling utspelar sig.
Biljetter

Dela event: