I Cirkus Cirkörs nya föreställning utmanar sju kvinnliga cirkusartister traditionella strukturer och hierarkier. Epifónima, som betyder utrop på grekiska, har inspirerats av nutida såväl som historiska kvinnokämpar.

Biljetter

30 nov

19:00

1 dec

19:00

2 dec

15:00

5 dec

19:00

6 dec

19:00

7 dec

19:00

8 dec

19:00

9 dec

15:00

12 dec

19:00

13 dec

19:00

14 dec

19:00

15 dec

19:00

16 dec

15:00

19 dec

19:00

20 dec

19:00

21 dec

19:00

26 dec

15:00

27 dec

15:00

28 dec

15:00

29 dec

15:00

30 dec

15:00

2 jan

19:00

3 jan

19:00

4 jan

19:00

5 jan

19:00

6 jan

15:00

9 jan

19:00

10 jan

19:00

11 jan

19:00

12 jan

19:00

13 jan

15:00

16 jan

19:00

17 jan

19:00

18 jan

19:00

19 jan

19:00

20 jan

15:00

23 jan

19:00

24 jan

19:00

25 jan

19:00

26 jan

19:00

27 jan

15:00

I Epifónima jobbar ensemblen gränsöverskridande och medskapande tillsammans med det kreativa teamet. Föreställningen är ett allkonstverk skapat av alla inblandade. Ensemblen består av sju kvinnliga cirkusartister med ursprung från Grekland, Kanada, Palestina, Polen, Sverige och Schweiz.

”Det är mindre än hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. I vår ensemble finns det de som fortfarande inte har rätt att rösta i sitt hemland. Tack vare århundraden av kamp har vi fått möjlighet att skapa den här föreställningen med ett i princip helkvinnligt kreatörsteam. Varje privilegium och möjlighet som jag har idag är möjliga tack vare de som har gått före mej.” –  Tilde Björnfors 

Rätt till en röst – rösträtt
Musiken komponeras av Rebekka Karijord, som tidigare gjort musiken till Cirkus Cirkörs föreställning Wear it like a crown. Musiken skapas huvudsakligen av rytmer och kvinnliga röster som Rebekka har samlat  från världens alla hörn och som blandas med ensemblens egna stämmor

Gränser och begränsningar
Epifónima är en naturlig fortsättning på Tilde Björfors senaste föreställningar Borders, Limits och Movements som kretsat kring gränser, begränsningar och migration.

”Vi har ju redan sett vad krig skapar och vilka låsningar det leder till! I den här produktionen vill vi undersöka vad som händer om vi bryter de traditionella hierarkierna, tänker cirklar istället för räta vinklar, ser varandra i ögonhöjd istället för uppifrån och ner, och går i bredd istället för på led.” – Tilde Björfors 

Tilde Björfors och Cirkus Cirkörs produktion Epifónima är inspirerad av kvinnors röster, strävan och sätt att skapa och organisera sig på. Förebilderna sträcker sig från gudinnan Ishtar, Hildegard af Bingen, Beginrörelsen och Pockettidningen R fram till dagens kämpar som Fatemeh Khavari och Tarana Burke. Vi vill lyfta och hylla det mod och de värderingar som har krävts för att skapa förändring. I ödmjuk beundran länkar vi oss till den långa kedja av kvinnor som banat väg för att vi är där vi är idag, med möjlighet att blicka framåt.

Epifónima, som betyder ”utrop” på grekiska, är en naturlig fortsättning på Tilde Björfors senaste föreställningar Borders, Limits och Movements som kretsat kring gränser, begränsningar och migration.

Musiken komponeras av Rebekka Karijord, som tidigare gjort musiken till Cirkus Cirkörs föreställning Wear it like a crown.

Epifónima produceras i samarbete med Östgötateatern och skapas både i Cirkörhuset i Alby samt i residens i Norrköping i aug/sept 2018

A rubrik

Ebba lorem ipsum.

B

B text

Biljetter

Dela event:

[D]en mjuka och omslutande stämning som omfattar oss alla är svår att motstå, en allt annat än separatistisk upplevelse i denna cirkulära cirkusuppsättning med mycket hjärta.

—Ylva Lager Crantz Spindler, SvD