Biljetter

8 sep

09:42

Under hösten kan du i foajén också se Luke Pells videoinstallation Take me to bed och den retrospektiva utställningen om den legendariska koreografen Deborah Hay som visas i samarbete med Cullbergbaletten.

I juli 2015 möttes ett svenskt och ett moçambiqueanskt team av dansare, filmare och koreografer i Maputo i det konstnärliga utbytesprojektet exChange Moçambique–Sweden. Genom workshopar utmanades normer kring vilka kroppar som får delta i danskonsten idag och hur ett inkluderande perspektiv på kropp och koreografi kan utveckla den samtida och framtida dansens möjligheter.

Projektet vill möjliggöra ett kunskaps- och inspirationsutbyte kring frågor som rör danskonsten och våra kroppars olika form, färg samt funktion med fokus på inkludering och exkludering och ställer frågor: Vems kropp måste anpassas till vad inom danskonsten idag? Och hur når vi bortom de normer som begränsar mångfald på scenen?

Workshopen i Maputo är en del av det ettåriga projektet exChange Moçambique – Sweden som består av symposiet exChange Perspectives 27–28 mars, workshopen i Maputo, filmen som skapas i samband med workshopen och två föreställningar av Panaibra Gabriel Canda och Carl Olof Berg hösten 2015.

Projektet exChange Moçambique – Sweden drivs av Dansens Hus i Stockholm och CulturArte i Maputo, i samarbete med DOCH Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola och Skånes Dansteater, och genomförs med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Svenska Institutet.

Biljetter

Dela event: