Interaktiv familjeföreställning som experimenterar med ljud, ljus, projektioner och rörelse.

Biljetter

Föreställningslängd

40 minuter

15 okt

13:00

16 okt

13:00

Färgernas ljud är ett interaktivt scenkonstverk som bjuder dig på en suggestiv upplevelse. Vi färdas in ett universum där dans, ljud, ljus och projektioner gemensamt skapar ett stämningsfullt landskap. Tillsammans vandrar vi runt i rummet och går in och ut ur olika världar – mörker och ljus, stillhet och rörelse, lika delar grandiost som mikroskopiskt.
Föreställningen tar avstamp i de teman som presenteras i boken Färgernas ljud, skriven och illustrerad av Jimmy Liao där läsaren får följa en ung flicka som håller på att förlora sin syn.

Föreställningen visas dagtid för publik i alla åldrar samt som skolföreställning för barn i mellanstadiet. Bokning för skolor sker via Dansistan

Räserbyrån är en ideell organisation som sedan 1997 arbetar med olika former av dans och performance, i Sverige och internationellt. Gruppen består av Katarina Eriksson, Per Sacklén och Håkan Mayer. Räserbyrån startades 1997 utifrån ett behov av att söka nya förhållningssätt till dansen. Till skillnad från de strukturer och institutioner gruppens deltagare dittills verkat inom i egenskap av dansare, var syftet att utgöra en plattform för demokratiskt skapande med en plattare hierarki. Till en början arbetade gruppen med Fylkingen i Stockholm som bas. Genom samarbeten med experimentella musiker och konstnärer utmanades Räserbyrån att arbeta utforskande i sina produktioner och de har på Fylkingen bland annat arrangerat en rad så kallade Terrier-kvällar , vilka utgjort en mötesplats för improviserad dans, musik, film, installation och bar. Detta projekt återupptogs under 2018 och fortsätter än idag.
Räserbyrån har sedan starten arbetat med produktioner avsedda för alla åldrar och turnerat med föreställningar till bland annat Ryssland, Portugal, Kroatien, Norge, England, Danmark och Finland. Sedan 2012 har de även haft samarbeten med Moderna Museet i Stockholm.

Medverkande

Koreografi

Katarina Eriksson, Per Sacklén

Video/projektioner

Helene Berg

Kostym

Johanna Eliasson

Ljus

Ronald Salas

Musik

Lise-Lotte Norelius

Dans

Katarina Eriksson, Per Sacklén

På scen

Helene Berg, Ronald Salas, Lise-Lotte Norelius

Kostym

Johanna Eliasson

Samproduktion

Anna Grip/Hallen Farsta

Med stöd av

Dansens Hus, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kulturförvaltningen Stockholm stad

Biljetter

Dela event: