Biljetter

10 feb

19:00

11 feb

19:00

Oftast är det musik snarare än berättelser som inspirerar den belgiska dansikonen Anne Teresa de Keersmaekers koreografi. Här är det både och. Shakespeares lekfulla och queera  komedi As you like it (Som ni behagar) om en idyllisk, gyllene värld i Ardennerskogen dit älskade flyr och tiden står stilla, förkroppsligas av elva unga dansare. Titeln refererar till låten Golden Hours av Brian Eno. Vad händer när Shakespeares rytmiska och poetiska språk förvandlas till dans? Inte ett enda ord talas men passager ur pjäsen projiceras på väggen och blir till rörelser, steg och gester.

”All the world’s a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances; and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.”
William Shakespeare

Med en fin balans mellan abstrakta och konkreta gester dansar de pjäsens intrikata förvecklingar om och om igen. Ett spel av förförelse, attraktion, missförstånd och flamsighet. Tiden tänjs och får Shakespeares ord att läsas på ett nytt sätt i denna uttrycksfulla danspalett.

Biljetter

Dela event: