En emotionell reflektion över obalansen i vår natur och människans egen oförmåga att rädda den.

Föreställningslängd

60 minuter

I MIRAGE återvänder Helena Franzén till sin stora inspirationskälla naturen. Här finns de talande växterna, de dansande kropparna och hänförelsen över naturen och dess inre liv. Men hon skildrar också den lurande katastrofen – klimatförändringarna som hotar hela vår existens.

MIRAGE är en dansföreställning som skärskådar människans komplicerade relation till naturen. Den skildrar vår osäkerhet, maktlöshet och de skuldkänslor som uppstår när vi försöker ta ansvar för vår planet och närma oss naturen på nya sätt. Föreställningen gräver i känslan av att vi saknar möjlighet att påverka och frågan om våra ansträngningar verkligen gör någon skillnad. Om individens ansvar kontra det kollektiva

Kvällen är en emotionell resa genom rum, musik och koreografi där du på ett känslomässigt plan får utforska din relation till naturen och vikten av att ta ansvar för dina egna handlingar.

MIRAGE är en uppmaning till återkoppling, reflektion och handling – en påminnelse om att vår planet är sårbar och att det är vår gemensamma uppgift att ta hand om den.

Koreografen Helena Franzén om verket:

– I naturen upplever jag att jag är en biologisk varelse. Jag är en del av dessa olika livsformer, dess cykler, texturer, upprepningar och mönster. Jag får vara en del av något tidlöst, något organiskt. Jag får finnas till av nödvändighet, säger Helena Franzén och fortsätter:

– Jag tänker på att vi människor inte bara är beroende av allt liv som naturen ger oss i form av jord, luft, vatten och som gör att vi kan existera. Jag vill också kunna ge något tillbaka till naturen, genom att dela med mig av min dans och visa på poesin och dess nödvändiga varande.

– I varje dans vill jag hylla det ogripbara, det som inte går att förklara men som berör – en slags hypnotisk enkelhet… Jag ser mig själv som en kroppens budbärare och allt den kan uttrycka. Allt hör samman; dansen, konsten, livet.