En emotionell reflektion över obalansen i vår natur och människans egen oförmåga att rädda den.

Biljetter

Föreställningslängd

60 minuter

12 okt

19:00

13 okt

19:00

14 okt

15:00

I MIRAGE återvänder Helena Franzén till sin stora inspirationskälla naturen. Här finns de talande växterna, de dansande kropparna och hänförelsen över naturen och dess inre liv. Men hon skildrar också den lurande katastrofen – klimatförändringarna som hotar hela vår existens.

MIRAGE är en dansföreställning som skärskådar människans komplicerade relation till naturen. Den skildrar vår osäkerhet, maktlöshet och de skuldkänslor som uppstår när vi försöker ta ansvar för vår planet och närma oss naturen på nya sätt. Föreställningen gräver i känslan av att vi saknar möjlighet att påverka och frågan om våra ansträngningar verkligen gör någon skillnad. Om individens ansvar kontra det kollektiva

Kvällen är en emotionell resa genom rum, musik och koreografi där du på ett känslomässigt plan får utforska din relation till naturen och vikten av att ta ansvar för dina egna handlingar.

MIRAGE är en uppmaning till återkoppling, reflektion och handling – en påminnelse om att vår planet är sårbar och att det är vår gemensamma uppgift att ta hand om den.

Koreografen Helena Franzén om verket:

– I naturen upplever jag att jag är en biologisk varelse. Jag är en del av dessa olika livsformer, dess cykler, texturer, upprepningar och mönster. Jag får vara en del av något tidlöst, något organiskt. Jag får finnas till av nödvändighet, säger Helena Franzén och fortsätter:

– Jag tänker på att vi människor inte bara är beroende av allt liv som naturen ger oss i form av jord, luft, vatten och som gör att vi kan existera. Jag vill också kunna ge något tillbaka till naturen, genom att dela med mig av min dans och visa på poesin och dess nödvändiga varande.

– I varje dans vill jag hylla det ogripbara, det som inte går att förklara men som berör – en slags hypnotisk enkelhet… Jag ser mig själv som en kroppens budbärare och allt den kan uttrycka. Allt hör samman; dansen, konsten, livet.

Helena Franzén

Helena Franzen hör till de ledande profilerna i den moderna dansen sedan flera decennier. Efter 35 års verksamhet har hon skapat närmare 100 sceniska verk som visats nationellt och internationellt.  2011 och 2014 tilldelades Helena Franzén Svenska teaterkritikers danspris och Gannevik stipendium. Helena Franzén är en eftertraktad lärare och mentor och hon undervisar regelbundet på många olika dansutbildningar runtom i världen.
2019–2020 presenterade Helena Franzén en omfattande retrospektiv utställning på Dansmuseet i Stockholm Mitt dansande liv. Utställningen innehöll filmer, fotografier, fotoböcker, intervjuer med sakkunniga från dansfältet, två skrifter av Cecilia Malmström Olsson och Sinikka Neuhaus och utdrag från hennes sceniska verk.

Helenas rörelsevärld består och byggs upp av olika fysiska landskap. Genom scenografi, kostym och musik skapar hon upplevelser av det sinnliga, det taktila, det som kroppen upplever Hennes verk beskrivs ofta med ord som fysisk intelligens, rörelse-poesi med nerv och närvaro, beskrivningar som tydliggör hennes plats i det svenska danslandskapet.
Återkommande teman handlar om minnet, hur de tar plats och vad gör de med oss, om platsens påverkan och om fenomen som rör vår utmätta tid.
Under den senaste delen av 90-talet vistades Helena i New York på ett längre vistelsestipendium genom Konstnärsnämnden och Movement Research. Denna tid avspeglar sig än idag i Helenas koreografiska arbete med hennes absoluta fokus på rörelsen.
Helena Franzéns arbete vittnar om en djup trygghet i tron på rörelsens förmåga att uttrycka människan, att berätta om människan, hennes yttre och inre rum. Omsorgsfullt kartlagda detaljer, skiftningar, ögonblick. Hennes verk berättar om att vara i rörelse, att existera i tid och rum, att vara kropp i sin helhet och i sina delar- de yttre och inre landskapen interagerar, skiftar plats, upprepar sig, försvinner och uppstår på nytt.

Hennes konkreta iakttagelser i dansens form erbjuder genom små förskjutningar motstånd och blir ett konstnärskap på hennes egna premisser.
Av Sinikka Neuhaus ur boken om Helenas arbete, ”Det sätter mig i gungning”.

Sedan tolv år samarbetar Helena Franzén med filmaren och fotografen Håkan Jelk som utformat scenbild och ljus i flera av Helenas föreställningar. Tillsammans har de skapat dansfilmer varav flertalet presenterats på internationella dansfilm festivaler.

Helena har de senaste åren skapat verk för andra platser och rum och hennes solo, Reverberate på Norrköpings konstmuseum, är det senaste av dessa samarbeten. (2022).

Trailer av Håkan Jelk
Foto: Håkan Larsson
Biljetter

Dela event:

Dansarna rör sig med en enastående mjukhet

DN

Franzéns fenomenala fokus på kroppens rörelse både i rummets rymd och i mikrodetalj gör ”Mirage” hela tiden lågmält och superintensivt i ett och samma ögonblick

DN

Vackert, sorgligt, väckande både känsla och tanke.

DN

Titelns hägring är annars en välfunnen metafor

SvD

en koreografi som lyfter fram såväl samspel som olikheter mellan fyra mycket fina dansare

SvD

Jennifer Wallén utstrålar en energi som går rätt genom rummet

SvD

Koreografin speglar en omsorg om nyanserna

SvD