Verket utspelar sig i en livs- och konstträdgård där fem dansare och en röstkonstnären Nuria Divi tar plats.

Biljetter

10 apr

18:00

11 apr

18:00

 

Föreställningen andas naturens skälvande föränderlighet. Den föder fram sublima, estetiska och absurda kroppar, i ett scenrum som kan vara en trädgård, en skog, ett stall eller en kompost.

IKI ljussätts av Svante W Monie, som genom sin passion och känsla för ljus för scenen har bidragit till SU-EN Butoh Company´s estetik under många år.

Musiken har komponerats av Lise-Lotte Norelius. Vi hör ljud från naturen, elektroakustisk musik och field-inspelningar från olika länder.

Och till avslutning – ett saftigt vattenmelonparty.

I föreställningen förekommer levande växter i form av lönn, krysantemum, rosor, samt material från skogen såsom ormbunkar, lingonris mm.

https://vimeo.com/339853543

Om koreografen

SU-EN

SU-EN är flerfaldigt prisbelönt koreograf och Butohdanskonstnär. Efter studier hos den legendariska butohkonstnärinnan Yoko Ashikawa och lärlingsskap hos Tomoe Shizune & Hakutobo- gruppen, har SU-EN etablerat butohkonsten i Sverige och vidareutvecklat sin egen särpräglade Butohmetod. SU-EN har också studerat den japanska traditionella dansformen Jiuta-mai sedan många år hos Yoh Izumo i Tokyo. 1995 erhöll hon sin nattori-licens hos Izumo-sensei.

Mellan 2006 – 2014 var SU-EN curator för Friktioner – internationell performancekonstfestival, som samarrangerades med Uppsala konstmuseum. Sedan 2013 är SU-EN curator för K.R.O.P.P, en plattform för nutida dans som samarrangeras med Uppsala Konsert & Kongress. År 2011 mottog SU-EN Uchimurapriset från Japan samt kulturpriset från den feministiska konsttidskriften CORA. År 2012 erhöll hon Uppsala Kommuns hedersmedalj. Hon har löpande erhållit flera stipendier och utmärkelser för sitt konstnärsskap, för närvarande Konstnärsnämndens 10-åriga arbetsstipendium.

www.suenbutohcompany.net

Biljetter

Dela event: