Biljetter

31 mar

19:00

1 apr

19:00

Hur går det till att skapa något ur det som från början bara är en idé? Med seminariet som format tittar Carina Reich närmare på processen för hur ett verk ska bli till. Resultatet levandegörs i dans, film och samtal tillsammans med publik och ensemble.

Titeln Just my imagination är hämtad från en sång med gruppen The Temptations, men här är det enda som är kvar av soullåten några danssteg och doakörer. Musiken var utgångspunkten för den första praktiskt utforskande delen i Carina Reichs doktorandprojekt inom scenkonst. Titeln hänvisar också till den mänskligt kreativa driften att framkalla något från det som inte finns. Här får publiken ta del av hennes forskningsprojekt där hon intresserar sig för det personligas plats inom scenkonst.

Carina Reich är koreograf, regissör och doktorand inom scenkonst. Hon kombinerar i sitt arbete ofta olika konstformer på ett innovativt och oväntat sätt. Hon utgör ena halvan av  konstnärsduon Reich+Szyber som sedan 1980-talet har gjort flera uppmärksammade verk som kan beskrivas som hybridformer inom scen- och bildkonst. Läs mer på deras hemsida >

”Medan många scenkonstnärer idag på olika sätt bryter sig ur teaterrummets ramar, går Reich & Szyber en annan väg – genom att med metagrepp återskapa varieténs tid och värld. […] Det smittar och känns befriande. Det här liknar inget annat man kan se just nu. Och ändå liknar det något..”
/9 mars 2008 Anna Ångström i SvD om Music for a darkened theatre med Reich & Szyber

I motiveringen till Region Blekinges kulturpris som tilldelades Carina Reich 2012: ”Carina Reich kombinerar olika konstformer på ett oväntat och fantasifullt sätt. Hon utgår ofta från udda och unika platser i sin performance och sina projekt. Hon passerar gränser och spräcker olika uppfattningar, vilket gör henne till en av de mest spännande och utmanande konstnärerna idag.”

Biljetter

Dela event: